Stockholm före Stockholm, 15 hp

Om kursen

Stockholm före Stockholm har som målsättning att ge kunskap om Stockholms

och Stockholmsområdets bakgrund med fokus på de arkeologiska lämningarna från

forntiden fram till ca 1300. Kursen har en tydlig tvärvetenskaplig profil där

arkeologi, kvartärgeologi, kulturgeografi, religionshistoria och

ortnamnsforskning finns representerade. Undervisning sker genom föreläsningar

en kväll i veckan. Exkursioner till arkeologiska platser i Stockholmsområdet

ingår. Kursen vänder sig till lärare, Stockholmsguider, aktiva i

hembygdsrörelsen och de som vill veta mer om den senaste forskningen kring

Stockholms lokala förhistoria.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen