Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arkeologins laborativa metoder I

 • 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om sådana naturvetenskapliga och tekniska metoder som används för analys av arkeologiskt material. Det tvärvetenskapliga i att formulera om humanistiskt vetenskapliga frågeställningar till naturvetenskapligt tekniskt prövbara frågeställningar övas genom problematiseringsövning, vilke ligger till grund för fält- och laboratoriemomenten.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogram i arkeologi, inriktning Laborativ arkeologi, men kursen går även att läsa som en fristående kurs. Kursen söks genom antagning.se.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  All undervisning är obligatorisk och består av föreläsningar och seminarier.

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  -Ge en redogörelse för vilka naturvetenskapliga och tekniska analysmetoder som används inom arkeologin idag.
  - Ge en redogörelse för hur dessa metoder appliceras, vilka arkeologiska frågeställningar som angripits med de olika metoderna.
  - Ge en redogörelse för felkällor och möjligheter till misstolkningar av de data som finns vid applicering av de olika metoderna.
  - Problematisera arkeologisk frågeställning för naturvetenskaplig och teknisk analys och sätta in dessa metoder i humanistiskt vetenskapliga sammanhang.

  Examination

  Kursen examineras genom examinationsportfölj bestående av en reflekterande loggbok och en hemskrivning.

   

  Examinator

  Sven Isaksson
  E-post: sven.isaksson@arklab.su.se

 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se

  Ansvarig lärare
  Lena Holmquist
  E-post: lena.holmquist@arklab.su.se