Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arkeologins laborativa metoder I

Kursen ger grundläggande kunskaper om sådana naturvetenskapliga och tekniska metoder som används för analys av arkeologiskt material. Det tvärvetenskapliga i att formulera om humanistiskt vetenskapliga frågeställningar till naturvetenskapligt tekniskt prövbara frågeställningar övas genom problematiseringsövning, vilket ligger till grund för fält- och laboratoriemomenten.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogram i arkeologi, inriktning Laborativ arkeologi, men kursen går även att läsa som en fristående kurs. Kursen söks genom antagning.se.

Föreläsningar och seminarier är förlagda till Wallenberglaboratoriet. 

 

Analys av keramik. Foto: Arkeologiska forskningslaboratoriet.
 • Kursupplägg

  Undervisning

  All undervisning är obligatorisk och består av föreläsningar och seminarier.

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  -ge en redogörelse för vilka naturvetenskapliga och tekniska analysmetoder som används inom arkeologin idag
  - ge en redogörelse för hur dessa metoder appliceras, vilka arkeologiska frågeställningar som angripits med de olika metoderna
  - ge en redogörelse för felkällor och möjligheter till misstolkningar av de data som finns vid applicering av de olika metoderna
  - problematisera arkeologisk frågeställning för naturvetenskaplig och teknisk analys och sätta in dessa metoder i humanistiskt vetenskapliga sammanhang.

  Examination

  Kursen examineras genom examinationsportfölj bestående av en reflekterande loggbok och en hemskrivning.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig
  Studievägledare
  Utbildningsadministratör