Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerad metod i human osteoarkeologi

Kursen fördjupar kunskap om central osteoarkeologisk metodik där du självständigt och i grupp tillämpar och fördjupar dina kunskaper att formulera och tillämpa teoretiska och metodiska resonemang i analys och tolkning av problemställningar inom human osteoarkeologi.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogrammet i arkeologi, inriktning osteoarkeologi. Endast registrering.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, laborativ undervisning med arkeologiskt humant skelettmaterial, självständigt loborativt arbete samt grupparbete och praktiska övningar. All undervisning är obligatorisk.

  Undervisnings- och examinationsformer 

  Kursen ges som campuskurs men vissa moment även online. Examineras med hemtentamen.

   

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  - Kristiskt och systematiskt integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom human osteoarkeologi samt visa väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av ämnesområdet.
  - Planera och med adekvata metoder genomföra olika typer av uppgifter inom human osteoarkeologi med särskild tyngdpunkt på köns- och åldersbedömning.
  - Muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera osteoarkeologiska slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.
  - Utifrån en fördjupad kunskap ha en god förståelse om humana skelettmaterials potential i arkeologiska och kulturhistoriska sammanhang och därvid beakta gällande forskningsetiska normer.

  Examination

  Kursen examineras genom en större individuell inlämninsuppgift samt mindre skrftliga och muntliga redovisningar.

   

  Examinator

  Jan Storå, jan.stora@ofl.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se

  Kursansvarig lärare
  Anna Kjellström
  E-post: anna.kjellstrom@ofl.su.se