Astronomisk observationsteknik I, 7,5 hp

Om kursen

I kursen förmedlas de grundläggande teoretiska och praktiska/tekniska förutsättningarna för detektion av astronomiska signaler. Tonvikten ligger på elektromagnetisk strålning, men även astropartiklar och gravitationsvågor omfattas av kursen. Koherent och icke-koherent detektion behandlas, med tillämpningar som flerdimensionell spektrofotometri, adaptiv optik, heterodynteknik och interferometriska mätningar. Kursen ger nödvändiga förkunskaper för Astronomisk Observationsteknik II.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen