Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Astronomisk observationsteknik I

Denna kurs behandlar grundläggande begrepp inom observationsastronomi/astrofysik. Kursen behandlar de koncept som behövs för att planera och genomföra observationer för vetenskapliga ändamål, samt metoder för att kunna tolka resultaten.

NOT secondary mirror
The Nordic Optical Telescope. Image credit: NOT

Insamling av data samt tolkning och bedömning de osäkerheter som finns i dessa, är en nyckelkomponent i den vetenskapliga metoden. I den här kursen lär du dig tillämpningen av dessa processer i samband med observationer. Vi kommer att diskutera hur man förbereder observationer, hur olika teleskoper och detektorer fungerar samt hur man inhämtar, reducerar och analyserar astronomiska data. Förutom att lära dig om dessa principer teoretiskt kommer man också få tillämpa dem i verkligheten genom själv utföra en observation under kursen. Kursen kommer också att förbereda dig för möjligheten att ta uppföljningskursen "Astronomisk observationsteknik II", där du får möjlighet att både planera, genomföra och analysera observationer med stora teleskop.

Kursen ges på engelska. För mer information se den engelska sidan.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  “To Measure the Sky – An Introduction to Observational Astronomy”, Frederick R. Chromey, Cambridge University Press, 2nd edition.

   

 • Kontakt

  Studievägledare och studentexpedition nås via studieinfo@astro.su.se.