Go to this page on our english site

Astrofysikaliska strålningsprocesser

  • 7,5 hp

I kursen studeras de fysikaliska processer som ger upphov till den strålning vi observerar inom astronomin. Ämnen som behandlas är bland annat Maxwells ekvationer, retarderade potentialer, multipolstrålning, spektralfördelning och Larmors formel. Denna kunskap används sedan för att beskriva uppkomsten av bromsstrålning, synkrotronstrålning och Comptonstrålning. Kursen avslutas med tillämpningar på dessa emissionstyper.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen