Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Högenergiastrofysik

Under hela denna kurs får du en översikt över ett antal högenergiprocesser och fenomen i universum.

If our eyes could see gravitational waves....
If our eyes could see gravitational waves.... Image credit: NASA/C. Henze

I denna kurs kommer vi att gå igenom en mängd olika "högenergi"-fenomen, som sträcker sig från processer i kompakta binära system över ansamlingen på svarta hål till upptäckten av och källorna till gravitationsvågor. Varje lektion börjar med introduktion av de grundläggande teoretiska begreppen, bygga en teoretisk modell och sedan konfrontera de teoretiska förväntningarna med observationer. De teoretiska koncepten innehåller element från grundläggande fysikkurser (t.ex. klassisk mekanik eller elektrodynamik), gasdynamik och strålningsprocesser. Kunskap om allmän relativitet är naturligtvis välkommen, men behövs inte strängt för denna kurs. Gravitationsvågskällorna kommer att beskrivas med hjälp av klassisk mekanik förstärkt med ytterligare effekter. Denna kurs ger dig möjlighet att tillämpa grundläggande fysikbegrepp för att förstå några av de mest våldsamma händelserna i universum.gravitationsvågor. Varje gång börjar vi med att introducera (i vissa fall uppfriskande) de grundläggande teoretiska begreppen, bygga en teoretisk modell och sedan konfrontera de teoretiska förväntningarna med observationer. De teoretiska koncepten innehåller element från grundläggande fysikkurser (t.ex. klassisk mekanik eller elektrodynamik), gasdynamik och strålningsprocesser. Kunskap om allmän relativitet är naturligtvis välkommen, men behövs inte strängt för denna kurs. Gravitationsvågskällorna kommer att beskrivas med hjälp av klassisk mekanik förstärkt med ytterligare effekter. Denna kurs ger dig möjlighet att tillämpa grundläggande fysikbegrepp för att förstå några av de mest våldsamma händelserna i universum.

Kursen ges på engelska.

 • Kursupplägg

  Kursen ges dagtid och är en del i Masterprogrammet i astronomi.

  Lärare

  Evan O'Connor och Stephan Rosswog.

  Kontaktas via kurssidan i Athena.

  Undervisning

  Kursen innehåller både föreläsningar (vissa i sal, andra via Zoom) och övningar, varav allt är obligatoriska.

  Examination

  Obligatoriska övningar och en skriftlig tentamen i slutet av kursen.

  Examinator

  Evan O'Connor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Introduction to High-Energy Astrophysics av Rosswog and Brüggen, Cambridge University Press (2007).

 • Kontakt

  Studievägledare och studentexpedition nås via studieinfo@astro.su.se.