Go to this page on our english site

Högenergiastrofysik

  • 7,5 hp

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om högenergetiska processer i universum och hur dessa kan studeras, både teoretiskt och observationellt. Objekt som supernovor, gammablixtar, vita dvärgar, neutronstjärnor, svarta hål studeras. I kursen behandlas även fysikaliska processer som kan ge upphov till den observerade strålningen, som massöverföring i binära system, acceleration av relativistiska partiklar och neutrinoastronomi.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen