Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Arbetsmarknadskunskap I

Vår populära kurs Arbetsmarknadskunskap I 30 hp som ges på både campus och distans.

Under kursen möter du olika perspektiv på arbetsmarknadsfrågor. Något för dig som är intresserad av samhällskunskap. Kursen innehåller nationalekonomi, juridik och sociologi. Du får pröva på arbetsrätt, arbetsmarknadsekonomi och arbetsmarknadssociologi. En kombination av samhällsvetenskapliga ämnen som utgör en stark grund att stå på. Oavsett om du vill läsa en kandidatexamen eller fristående kurser. 

Med mycket lärarledd undervisning, föreläsningar blandat med seminarier och tillfällen i mindre grupp får du en varierad studietid. Du får kunskaper om svensk arbetsrätt. På delkurserna i arbetsmarknadsekonomi får du kunskaper om grundläggande begrepp och modeller  inom  arbetsmarknadsekonomi och deras användning. På delkursen om organisation och ledarskap får du kunskaper om sociologiska teorier på området.

Höstterminen 2024 byter kursen namn till:
Arbetsmarknadskunskap med management I 30 hp

Ansöker gör du som vanligt på: Antagning.se
Anmälningskoder: Campus: SU-45004. Distans: SU-45003
Välkommen att läsa mer på: Arbetsmarknadskunskap med management I 30 hp

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av följande fyra delar som tillsammans ger en bred arbetsmarknadskunskap:

  1. Arbetsrätt 1: En introduktion 7,5 hp

  Här får du allmänna och särskilda kunskaper om svensk arbetsrätt och dess olika delar; individuell och kollektiv arbetsrätt (inbegripet diskrimineringsrätt) samt arbetsmiljörätt. Den omfattar centrala lagar som anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen, diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen m.fl. Kursen fokuserar på hur förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, som individer och kollektiv, regleras av olika rättskällor såsom lag och kollektivavtal och hur frågor som uppkommer mellan den ska, får och bör lösas. På kursen behandlas den svenska modellen för arbetsrättslig reglering och vilka som är dess kännetecken och hur lag och avtal påverkar arbetsmarknaden och arbetslivet. Genomgående behandlar kursen hur europarätten påverkar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

  Lärare/ Examinator: Sabina Hellborg, lektor. Erik Sjödin, lektor.

  Kursbeskrivning delkurs 1 (192 Kb)

  2. Arbetsmarknadsekonomi 1: En introduktion 7,5 hp

  Delkursen ger dig en introduktion till arbetsmarknadsekonomi som ämne. Du får kunskaper om grundläggande begrepp och modeller inom  arbetsmarknadsekonomi och deras användning. Exempel på frågor som momentet tar upp är de faktorer som påverkar utbudet av och efterfrågan på arbetskraft samt förväntade samhällseffekter av olika reformer. 

  H23 Lärare: Orsa Kekezi, forskare. Malin Tallås Ahlzén, forskare. Examinatior: Karin Edmark, lektor.
  V24 Examinator och lärare: Anne Boschini, professor. 

  Kursbeskrivning delkurs 2 (185 Kb)

  3. Arbetsmarknadssociologi 1: En introduktion 7,5 hp

  Denna delkurs ger dig kunskaper om centrala områden inom arbetsmarknadssociologi. Kursen behandlar grundläggande sociologiska begrepp så som social stratifiering och social ojämlikhet med fokus på arbetsliv och arbetsmarknad, sociala processer i organisationer och strukturomvandlingar på arbetsmarknaden. Områden som levnadsvillkor och makt behandlas också. Därtill studeras den svenska modellen och dess framväxt samt Sveriges arbetsmarknad i ett jämförande perspektiv. Här jämförs organiseringen av Sveriges arbetsmarknad med förhållanden i flera andra jämförbara länder.

  Examinator och lärare:
  H23 Charlotta Magnusson, lektor.
  V24 Campus Charlotta Magnusson, lektor.
  V24 Distans Johan Westerman, forskare.

  Kursbeskrivning delkurs 3 (347 Kb)

  4. Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet 7,5 hp

  Målet med delkurs 4 är att ge dig en bred orientering och kunskaper om olika synsätt på orsakerna till arbetslöshet och inflation. Den ekonomiska politiken, särskilt arbetsmarknadspolitiken, och dess inverkan på arbetsmarknadens funktionssätt beskrivs och problematiseras. Rörligheten på arbetsmarknaden och dess betydelse behandlas ingående.

  Examinator och lärare: Karin Edmark, lektor.

  Kursbeskrivning delkurs 4 (247 Kb)

  Undervisning

  Föreläsningar är den vanligaste formen av undervisning. Gruppövningar och seminarier förekommer också, då sker undervisningen i mindre grupper. Mer information om undervisningen och gruppindelning får du från din lärare vid kursstart.

  Campusundervisning

  Går du i vår campusgrupp kommer du ta del av undervisningen på plats på Campus Frescati eller Albano. Exakt sal och campusområdet ser du i ditt schema. 

  Distanskurs

  Vår distanskurs har webbaserad undervisning där du kommer möta dina lärare live via Zoom såväl som via inspelade videos som du hittar på lärplattformen Athena som öppnar vid kursstarten. Du kommer ha schemalagd undervisning vid några tillfällen per vecka och självständiga studier utöver det. Det är av extra vikt att själv göra en planering och ta ansvar för att läsa litteraturen under de dagar ni har självständiga studier. 

  Lärplattform Athena

  När du är antagen och registrerad på kursen får du tillgång till lärplattformen Athena. Här hittar du allt kursmaterial, såsom artiklar och föreläsningsbilder. Här finns de regeldokument som du som student behöver ta del av när terminen startar.

  Vi använder Athena för att komma i kontakt med dig som student. Så för att vara uppdaterad och få information under terminen om undervisning och examinationer, information från dina lärare och studentexpeditionen gå in på: Athena

  Examination

  På kursen finns schemalagda examinationer. Även omtentorna är schemalagda. Examinationstillfällena syns i schemat i TimeEdit, följ länken under Schema.

  I kursplanen (länk i högerspalten) och i kursbeskrivningen (länk under Delkurser) hittar du mer information om kursens examinationer, lärandemål, betygskriterier mm. Detaljerad information om examinationerna på kursens delkurser ges av lärarna under kursen.

  Distanskurs 

  Vår distanskurs har fysiska examinationer i form av salstentor på plats i Stockholm (på campus Frescati). Varje delkurs avslutas med en examination. Det ger totalt 4 examinationstillfällen på plats under terminen. För den som behöver ges omtentatillfällen, även de på plats. Se schemat för kursen för mer detaljerade information. 

  Examinator

  För helkurs/slutbetyg: Anne Boschini, professor.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

  Våra studenter får i slutet av varje kurs besvara en kursutvärdering. Svaren tillsammans med feedback läraren samlat in under kursen ligger till grund för den kursrapport läraren skriver. I kursrapporten tas kursens styrkor upp och förslag till förbättringar vid kommande kurstillfälle. Kursvärderingar och kursrapporter publiceras här samt på Athena.

  Denna kurs ges första gången vårterminen 2023.

  Kursen hette tidigare Arbetsmarknadskunskap med management I. För att se kursvärderingar och kursrapporter från tidigare terminer gå till Kursrapporter på sidan: Arbetsmarknadskunskap med management I

 • Mer information

  Om att studera hos oss

  Möt några av våra lärare och studenter: Studera hos oss

  Hur är det att studera med en funktionsnedsättning? Läs om stöd och hur man ansöker om stöd på: Studera med funktionsnedsättning

  Om studentinflytande på AKPA

  Vad du som student hos oss tycker om utbildningen påverkar mer än vad du tror. Genom kursutvärderingar, feedback till lärare, möten med studentrepresentanter och studentrepresentation i olika beslut utövas aktivt ett studentinflytande. Var med du också och påverka! 

  Studentrepresentanter
  Varje termin väljs studentrepresentanter på alla kurser. De bidrar på ett viktigt sätt till studentintflytandet genom att sitta med i beslutande organ såsom RALV och Institutionsnämnden hos oss. 

  Kontakt med AKPAs Studentråd
  Vill du komma i kontakt med AKPAs Studentråd skicka e-post till: akpa.studentrad@sofi.su.se

  Om oss

  Mer om oss på Institutet för social forskning och våra utbildningar kan du läsa på vår hemsida: Enheten för Arbetsmarknadskunskap. Välkommen! 

 • Kontakt

   

  Studentexpeditionen

  Studentexpeditionen
  Kontaktperson för studenter med riktat pedagogiskt stöd