Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Arbetsmarknadskunskap I

Det här är en kurs som ger gedigna kunskaper om arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor. 

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Du som är antagen hösterminen 2023 vill vi hälsa varmt välkommen! Här hittar du informationen om registreringen och länkar vidare.

Arbetsmarknadskunskap I 30 hp

Registreringsperioden för Arbetsmarknadskunskap I 30 hp är:
2023-08-07 till den 2023-08-21. 
Observera att du måste registrera dig innan 2023-08-21 för att behålla din plats.

Registrera dig! Du måste själv registrera dig på kursen via webben. Det gör du enkelt på sidan: Ladok för studenter

Aktivera universitetskonto! För att logga in i Ladok behöver du ha aktiverat ditt universitetskonto. Du aktiverar det genom att följa länken på Aktivera ditt universitetskonto

Ny student på AKPA och SU - Samlad information för dig som ny student på AKPA och SU finner du på: Ny student


Arbetsmarknadskunskap II 30 hp

Studentexpeditionen sköter alla registreringar och meddelar studenterna via e-post. 


Några vanliga frågor

Finns det platser kvar på era kurser?
Vi har öppet för sen anmälan på alla kurser där vi har lediga platser. Just nu finns lediga platser på Arbetsmarknadskunskap I (AKPA I) och på Arbetsmarknadskunskap II (AKPA II). Knapp för anmälan finns på respektive kurssida. Anmälan hålls öppen så länge vi har lediga platser kvar. Välkommen med din ansökan! 

Jag har gjort en sen anmälan- när får jag besked?
Efter den 7 augusti börjar Antagningsenheten handlägga sena anmälningar. Vi börjar kunna ge besked efter den 14 augusti. När du gör en sen anmälan tar det ca en vecka tills den handlagts och du kan få ett besked från oss. 

Hur registrerar jag mig?
På AKPA I- det gör du på webben i Ladok för studenter. På AKPA II- det sköter studentexpeditionen. 

Var läser jag mer om kursen?
Besök kurssidorna: Arbetsmarknadskunskap I (AKPA I) eller Arbetsmarknadskunskap II (AKPA II)

Var läser jag mer om Enheten för arbetsmarknadskunskap (AKPA)?
Besök gärna vår hemsida: AKPAs hemsida

När är uppropet? 
Vi har inte upprop på någon av våra kurser.

 

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Under kursen möter du olika perspektiv på arbetsmarknadsfrågor. Något för dig som är intresserad av samhällskunskap. Kursen innehåller nationalekonomi, juridik och sociologi. Du får pröva på arbetsrätt, arbetsmarknadsekonomi och arbetsmarknadssociologi. En kombination av samhällsvetenskapliga ämnen som utgör en stark grund att stå på. Oavsett om du vill läsa en kandidatexamen eller fristående kurser. 

Med mycket lärarledd undervisning, föreläsningar blandat med seminarier och tillfällen i mindre grupp får du en varierad studietid. Du får kunskaper om svensk arbetsrätt. På delkurserna i arbetsmarknadsekonomi får du kunskaper om grundläggande begrepp och modeller  inom  arbetsmarknadsekonomi och deras användning. På delkursen om organisation och ledarskap får du kunskaper om sociologiska teorier på området. 

 • Kursupplägg

  Kursen är en av våra mest populära kurser och ges varje termin, på heltid, dagtid. Vårterminen 2024 är första gången kursen ges på både campus och distans. Kursen kan läsas som en fristående kurs eller som en del av en kandidatexamen.

  Delkurser

  Kursen består av följande fyra delar som tillsammans ger en bred arbetsmarknadskunskap:

  1. Arbetsrätt 1: En introduktion 7,5 hp

  Här får du allmänna och särskilda kunskaper om svensk arbetsrätt och dess olika delar; individuell och kollektiv arbetsrätt (inbegripet diskrimineringsrätt) samt arbetsmiljörätt. Den omfattar centrala lagar som anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen, diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen m.fl. Kursen fokuserar på hur förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, som individer och kollektiv, regleras av olika rättskällor såsom lag och kollektivavtal och hur frågor som uppkommer mellan den ska, får och bör lösas. På kursen behandlas den svenska modellen för arbetsrättslig reglering och vilka som är dess kännetecken och hur lag och avtal påverkar arbetsmarknaden och arbetslivet. Genomgående behandlar kursen hur europarätten påverkar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

  Lärare/ Examinator: Sabina Hellborg, lektor. Erik Sjödin, lektor.

  Kursbeskrivning del 1 (192 Kb)

  2. Arbetsmarknadsekonomi 1: En introduktion 7,5 hp

  Delkursen ger dig en introduktion till arbetsmarknadsekonomi som ämne. Du får kunskaper om grundläggande begrepp och modeller inom  arbetsmarknadsekonomi och deras användning. Exempel på frågor som momentet tar upp är de faktorer som påverkar utbudet av och efterfrågan på arbetskraft samt förväntade samhällseffekter av olika reformer. 

  Lärare: Orsa Kekezi, forskare. Malin Tallås Ahlzén, forskare.
  Examinatior: Karin Edmark, lektor.

  Kursbeskrivning del 2 (185 Kb)

  3. Arbetsmarknadssociologi 1: En introduktion 7,5 hp

  Denna delkurs ger dig kunskaper om centrala områden inom arbetsmarknadssociologi. Kursen behandlar grundläggande sociologiska begrepp så som social stratifiering och social ojämlikhet med fokus på arbetsliv och arbetsmarknad, sociala processer i organisationer och strukturomvandlingar på arbetsmarknaden. Områden som levnadsvillkor och makt behandlas också. Därtill studeras den svenska modellen och dess framväxt samt Sveriges arbetsmarknad i ett jämförande perspektiv. Här jämförs organiseringen av Sveriges arbetsmarknad med förhållanden i flera andra jämförbara länder.

  Lärare/ Examinator: Charlotta Magnusson, lektor.

  Kursbeskrivning del 3 (347 Kb)

  4. Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet 7,5 hp

  Målet med delkurs 4 är att ge dig en bred orientering och kunskaper om olika synsätt på orsakerna till arbetslöshet och inflation. Den ekonomiska politiken, särskilt arbetsmarknadspolitiken, och dess inverkan på arbetsmarknadens funktionssätt beskrivs och problematiseras. Rörligheten på arbetsmarknaden och dess betydelse behandlas ingående.

  Lärare/ Examinator: Karin Edmark, lektor.

  Kursbeskrivning del 4 (247 Kb)

  Undervisning

  Föreläsningar är den vanligaste formen av undervisning. Gruppövningar och seminarier förekommer också, då sker undervisningen i mindre grupper. Mer information om undervisningen och gruppindelning får du från din lärare vid kursstart.

  Distanskurs

  Vår distanskurs har webbaserad undervisning och fysiska examinationer. Examinationerna sker skriftligt i form av salstentor på plats i Stockholm (på campus Frescati). Varje delkurs avslutas med en examination. Det ger totalt 4 examinationstillfällen på plats under terminen. För den som behöver ges omtentatillfällen, även de på plats. Se schemat för kursen för mer detaljerade information.   

  Lärplattform Athena

  När du är antagen och registrerad på kursen får du tillgång till lärplattformen Athena. Här hittar du allt kursmaterial, såsom artiklar och föreläsningsbilder. Här finns de regeldokument som du som student behöver ta del av när terminen startar.

  Vi använder Athena för att komma i kontakt med dig som student. Så för att vara uppdaterad och få information under terminen om undervisning och examinationer, information från dina lärare och studentexpeditionen gå in på: Athena

  Examination

  På kursen finns schemalagda examinationer. Även omtentorna är schemalagda. Examinationstillfällena syns i schemat i TimeEdit, följ länken under Schema.

  I kursplanen (länk i högerspalten) och i kursbeskrivningen (länk under Delkurser) hittar du mer information om kursens examinationer, lärandemål, betygskriterier mm. Detaljerad information om examinationerna på kursens delkurser ges av lärarna under kursen.

  Distanskurs 

  Vår distanskurs har fysiska examinationer i form av salstentor på plats i Stockholm (på campus Frescati). Varje delkurs avslutas med en examination. Det ger totalt 4 examinationstillfällen på plats under terminen. För den som behöver ges omtentatillfällen, även de på plats. Se schemat för kursen för mer detaljerade information. 

  Examinator

  För helkurs/slutbetyg: Anne Boschini, professor.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

  Våra studenter får i slutet av varje kurs besvara en kursutvärdering. Svaren tillsammans med feedback läraren samlat in under kursen ligger till grund för den kursrapport läraren skriver. I kursrapporten tas kursens styrkor upp och förslag till förbättringar vid kommande kurstillfälle. Kursvärderingar och kursrapporter publiceras här samt på Athena.

  Denna kurs ges första gången vårterminen 2023.

  Kursen hette tidigare Arbetsmarknadskunskap med management I. För att se kursvärderingar och kursrapporter från tidigare terminer gå till Kursrapporter på sidan: Arbetsmarknadskunskap med management I

 • Mer information

  Om att studera hos oss

  Möt några av våra lärare och studenter: Studera hos oss

  Hur är det att studera med en funktionsnedsättning? Läs om stöd och hur man ansöker om stöd på: Studera med funktionsnedsättning

  Om studentinflytande på AKPA

  Vad du som student hos oss tycker om utbildningen påverkar mer än vad du tror. Genom kursutvärderingar, feedback till lärare, möten med studentrepresentanter och studentrepresentation i olika beslut utövas aktivt ett studentinflytande. Var med du också och påverka! 

  Studentrepresentanter
  Varje termin väljs studentrepresentanter på alla kurser. De bidrar på ett viktigt sätt till studentintflytandet genom att sitta med i beslutande organ såsom RALV och Institutionsnämnden hos oss. 

  Kontakt med AKPAs Studentråd
  Vill du komma i kontakt med AKPAs Studentråd skicka e-post till: akpa.studentrad@sofi.su.se

  Om oss

  Mer om oss på Institutet för social forskning och våra utbildningar kan du läsa på vår hemsida: Enheten för Arbetsmarknadskunskap. Välkommen! 

 • Kontakt

   

  Studentexpeditionen

  Studentexpeditionen
  Studie- och karriärvägledare