Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litauisk språkkunskap och språkfärdighet II

Syfte och kunskapsmål

Kursen ger utvidgade kunskaper i grunderna i litauisk grammatik, uttal, formlära, syntax, muntlig och skriftlig språkfärdighet. Inga förkunskaper krävs. Undervisningsspråk är engelska.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

 • identifiera och analysera grundläggande grammatiska strukturer i texter på litauiska
 • översätta enklare texter till litauiska med anlitande av hjälpmedel
 • föra en enkel konversation på litauiska i vardagliga sammanhang
 • uttrycka sig skriftligt på enklare litauiska
 • Kursupplägg

  Kursen består av 8 moduler. Du arbetar med en modul per vecka där du tränar litauisk grammatik, uttal, formlära, syntax, muntlig och skriftlig språkfärdighet. Kursen ges på distans med hjälp av lärplattformen Athena. Kursen examineras genom obligatoriska inlämningsuppgifter och obligatorisk deltagande i kursträffar via Skype, ZOOM, eller annan plattform. Inga fysiska träffar under kursens gång.

  Undervisning

  En gång i veckan får du jobba med en uppgift, en s.k. modul. Modulernas svårighetsgrad ökas löpande under kursen. Du får använda alla de hjälpmedel du behöver för att läsa texterna och lösa uppgifterna. Du kommer att få total 8 moduler under kursens gång.

  Du lämnar in dina uppgifter i Athena där läraren ger dig återkoppling.

  Du behöver tillgång till Skype eller annan webbplattform (t.ex. ZOOM) för att kunna delta i de obligatoriska individuella samtal med kursläraren. 

  Inga fysiska möten sker under kursens gång.

  Betygskriterier och betygssättning

  BA2161 Betygskriterier (302 Kb)

  Examination

  Examination sker genom löpande inlämningsuppgifter på lärplattformen Athena. De färdiga uppgifterna måste lämnas in innan man kan fortsätta i de påföljande modulerna.

  Tidsfristen för inlämningsuppgifter för de åtta modulerna är två veckor.

  Examinationen sker på litauiska och på engelska.

  Examinator

  Examinatorer baltiska språk HT2022 (236 Kb)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
  1. Studiematerial som finns i modulerna (ATHENA)
  2. Lämpliga Engelska-Litauiska/Litauiska-Engelska ordböcker, t.ex. www. linguee.com, https://www.lexilogos.com/english/lithuanian_dictionary.htm, http://lkiis.lki.lt/anglu-lietuviu;jsessionid=F8B9E34F73E528E6B3A0FC41FFE9D727; osv.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Om du har frågor angående kursen, kontakt Lilita Zalkalns (lilita.zalkalns@balt.su.se)