Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litauisk språkkunskap och språkfärdighet IV

Kursen behandlar grammatiska strukturer i litauiskan motsvarande GERS-nivå A2.2 (Gemensam europeisk referensram för språk) och ger både teoretiska kunskaper om lettiska språket och praktiska språkkunskaper för såväl muntliga som skriftliga kommunikativa sammanhang.

 • Kursupplägg

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Obligatoriska moment: deltagande i diskussioner och seminarier på campus eller via e-mötestjänst, universitetets lärplattform eller annan webbtjänst. Tidsgräns för inlämning av skriftliga uppgifter är obligatoriska inslag i kursen. Fullgörandet av obligatorierna utgör krav för att studenten ska få delta i efterföljande examination.

  Undervisningen sker på engelska.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • identifiera och analysera grammatiska strukturer i texter på litauiska motsvarande GERS-nivå A2.2
  • översätta texter till litauiska motsvarande GERS-nivå A2.2 med anlitande av hjälpmedel
  • föra en konversation på standardlitauiska
  • uttrycka sig skriftligt på standardlitauiska.

  Undervisning

  Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Betygskriterier

  BA2164 Betygskriterier (303 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter. Löpande examination sker genom en skriftlig inlämningsuppgift i samband med respektive seminarietillfälle. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Examinationen sker på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examinator

  Examinatorer VT2022 (238 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Excerpts of the following works (available on Athena):

  1. Ramoniene, Meilute; Ian Press. Colloquial Lithuanian. The Complete Course for Beginners. London, New York: Routledge, 2015. [Electronic resource]
  2. Džežulskienė, J. (2018). Easy Lithuanian: Beginners Book 1. Eligijus Dzezulskis-Duonys.
  3. Žukienė, R. (2012). Lithuanian Course for Foreigners: Theory and Practice. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Press. [Electronic resource]
  4. Ramoniene, Meilute; Vilkiene, Loreta. Po truputi. Mokinio knyga. (Student's book). Balkos lankos. 1999.
  5. Ramoniene, Meilute; Vilkiene, Loreta. Po truputi. Pratybu sasiuvinis. (Exercise book). Baltos lankos, 1999.
  6. Additional material in the modules (on ATHENA)

   

  Reference books:

  1. Piesarskas, B., Press, I., & Svecevicius, B. (2013). Lithuanian Dictionary. Taylor and Francis. [Electronic resource]
  2. Ramonienė, M., Pribušauskaitė, J., Ramonaitė, J. T., & Vilkienė, L. (2020). Lithuanian: A Comprehensive Grammar. London: Routledge.  [Electronic resource]
 • Kontakt

  Studierektor, baltiska språk

  Studierektor, baltiska språk