Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Barndomssociologi och barnkultur

Att vara barn har inneburit olika saker genom historien, men också beroende på var du befinner dig. Barndomen förändras, både över tid och plats. Men barndomen påverkas också av sociala maktrelationer i samhället, såsom klass, etnicitet och genus. Detta får du lära dig mer om i den här kursen.

Barn klickar på en skärm med pippispel.
Foto: Mostphotos_Ida Wastensson

Barndomen är föränderlig och kan innebära olika saker beroende på var och när i världen och historien du befinner dig. Det är en viktig utgångspunkt inom det forskningsfält som kallas barndomssociologi. Barndomssociologi, i sin tur, utgör en viktig vetenskaplig grund för barnkultur som kunskapsområde.

I den här kursen får du kunskap om hur det barndomssociologiska fältet vuxit fram och formerat sig. Vi fördjupar oss i forskningsfältets grundläggande principer samt hur det har utmanats och utvecklats. Du får också tillfälle att diskutera hur barndom påverkas av andra sociala maktrelationer i samhället, såsom klass, etnicitet och genus. Diskussionen förs utifrån olika barnkulturella exempel – alltifrån teater och film till popmusik och kläder.