Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barns och ungas mediekulturer – relationer, rörlighet, möjligheter

Vill du veta mer om barns mediekulturer? Till exempel vad barnen faktiskt använder sociala medier till, hur de förhåller sig till Youtube och varför internet inte måste ses som ett hot mot den traditionella boken? Har du dessutom redan läst en eller ett par terminer vid universitetet? Då är den här kursen något för dig!

mindre barn spelar Pippi-spel på en lärplatta
Foto: Ida Wastensson/Mostphotos

Utifrån aktuella forskningsperspektiv får du fördjupade kunskaper om hur barns och ungas samtida mediekulturer kan länkas till äldre konstformer. Du får studera på vilka sätt digital kultur utmanar samhällets normer och hierarkier och vilka debatter och konflikter det i sin tur leder till. Några centrala begrepp är medielitteracitet, deltagarkultur och mediepanik. Vi kommer att diskutera hur dessa kan kopplas till viktiga demokratifrågor om barns yttrandefrihet och plats i samhället.

Under kursen får du möta en rad olika uttrycksformer – såsom litteratur, film, datorspel, fanfiction och cosplay. Du får se hur gränserna mellan dem löses upp när vi studerar dem som sociala praktiker snarare än produkter.

 • Kursupplägg

  Kursen är på 7,5hp och läses på heltid under vårterminen, period B. 

  VT22: v. 7-12 (17/2 - 21/3)

  Undervisning

  Undervisningen, som bedrivs av aktiva forskare inom fältet, består av föreläsningar, seminarier och studiebesök.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift (hemtentamen).      

  Examinator

  Examinator är Malena Janson, epost: malena.janson@barnkultur.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning (CBK)

  Kursen anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

  buv.su.se/cbk kan du läsa mer information om vår organisation.

 • Kontakt

  Vid frågor om t ex antagning, utbildningens innehåll, studievägledning eller annat vänligen kontakta cbk@barnkultur.su.se

  Hitta till oss

  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.