Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Barns och ungas mediekulturer – relationer, rörlighet, möjligheter

Vill du veta mer om barns mediekulturer? Till exempel vad barnen faktiskt använder sociala medier till, hur de förhåller sig till Youtube och varför internet inte måste ses som ett hot mot den traditionella boken? Har du dessutom redan läst en eller ett par terminer vid universitetet? Då är den här kursen något för dig!

Flicka tar selfie med mobiltelefon
Foto: Mostphotos/USER_50435

Utifrån aktuella forskningsperspektiv får du fördjupade kunskaper om hur barns och ungas samtida mediekulturer kan länkas till äldre konstformer. Du får studera på vilka sätt digital kultur utmanar samhällets normer och hierarkier och vilka debatter och konflikter det i sin tur leder till. Några centrala begrepp är medielitteracitet, deltagarkultur och mediepanik. Vi kommer att diskutera hur dessa kan kopplas till viktiga demokratifrågor om barns yttrandefrihet och plats i samhället.

Under kursen får du möta en rad olika uttrycksformer – såsom litteratur, film, datorspel, fanfiction och cosplay. Du får se hur gränserna mellan dem löses upp när vi studerar dem som sociala praktiker snarare än produkter.