Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barnkultur III

Kursen ger en grund i centrala teoretiska frågeställningar och metodinriktningar relevanta för ämnesområdet barnkultur.

24415831-skateboardakare.Mostphotos.jpg

Sen anmälan till höstterminen 2020 öppnar 15 juli.
Första halvan av terminen (period A och B) kommer undervisningen ske digitalt/webbaserat, men vissa moment som seminarier i mindre grupper kan komma att ske på campus.

Läs mer på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webbsida om vad som gäller för kursen i höst.

Läs mer: Information till studenter och medarbetare om coronaviruset.

 

Kursen syftar till att träna och utveckla förmågan att formulera vetenskapliga problem, tillämpa relevanta teoretiska ansatser och metoder inom ämnet barnkultur, samt genomföra en undersökning och presentera denna i en längre vetenskaplig uppsats.

För mer kursinformation, se Kursbeskrivning HT20 (659 Kb) .

 • Kursupplägg

  Kursen ges höstterminer period A-D.

  Kursen består av tre delkurser:

  1. Teori och metod, 10 hp

  Under kursen presenteras relevanta teoretiska utgångspunkter för studier inom olika barnkulturella områden såsom:

  • Barnlitteratur
  • Barns eget skapande
  • Film/ tv/ annan media
  • Lek
  • Musik och scenkonst

  Kursen ger också fördjupad kunskap om metoder inom barnforskning liksom etiska överväganden.

  2. Tematisk fördjupning, 5 hp

  Under kursen presenteras olika forskningsområden som är relevanta för det barnkulturella fältet. Studenten får möjlighet att fördjupa sig självständigt i ett avgränsat forskningsområde inom barnkultur.

  3. Examensarbete, 15 hp

  Delkursen syftar till att utveckla studentens förmåga att självständigt tillämpa relevanta teoretiska ansatser, metoder och etiska överväganden i en uppsats. Delkursen syftar även till att utveckla studentens förmåga att självständigt söka litteratur inom ett begränsat och relevant problemområde för uppsats.

  I delkursen ingår en opposition i vilken studenten genomför en kritiskt granskande diskussion av en annan students examensarbete.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning.

  Studenten ska genomföra och presentera ett självständigt arbete samt opponera på en annan students uppsats.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift, en skriftlig individuell uppgift i form av en reflektionsblogg, samt det självständiga arbetet, 15hp.

  Examinator

  Malena Janson, malena.janson@barnkultur.su.se

  Ylva Lorentzon, ylva.lorentzon@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning

  Kursen anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

  buv.su.se/cbk kan du läsa mer information om vår organisation.

  Karriär

  Studenter som läst barnkultur arbetar exempelvis inom:

  • Teater/scenkonstproduktion
  • Konstpedagogik
  • Tjänstemannayrken såsom: kulturhandläggare
  • museum, bibliotek, bokförlag och liknande

  Några har fortsatt på forskarutbildning i närliggande ämnen.

  Det finns också studenter som läser barnkultur för att bredda sin utbildning, som fortbildning, eller utifrån sitt starka engagemang för fältet.

 • Kontakt

  Vid frågor om t ex antagning, utbildningens innehåll, studievägledning eller annat vänligen kontakta: cbk@barnkultur.su.se