Cell- och molekylärbiologi, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar processer i cellen på en molekylär nivå för att beskriva strukturer och funktion hos virus, bakterier och eukaryoter samt molekylär genetik med tonvikt på människa. Du får lära dig experimentella verktyg som används idag. Diskussioner om cell- och molekylärbiologi i dagens samhälle sker i grupper. Kursen ingår i ämneslärarprogrammet, men kan också i mån av plats läsas som fristående kurs. Kursen ges januari - mars.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen