Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ekologi II

Kursen ger fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper om ekologiska mönster och processer från individ- till ekosystemnivå och belyser frågor inom evolutionär-, populations-, bevarande-, och samhällsekologi.

Kursen består av två teoriavsnitt samt två egna fältprojekt där varje delmoment är circa två veckor. Alla delar av kursen betonar förståelse av ekologisk teori samt hur man går tillväga för att praktiskt testa och utveckla denna teori. Kursen ger en god grund för mer specialiserade kurser inom ekologins olika delområden.

 • Kursupplägg

  Observera att en del av kursen är förlagd i fält på Helags fjällstation samt circa 10 dagar på Zoologiska institutionens forskningsstation i Sörmland. Förberedelser av, deltagande i och redovisning av fältkurser samt deltagande i litteraturseminarier är obligatoriskt.

  Delkurser

  Kursen består av följande moment:

  1. Teori 7,5 hp
  2. Fältstudier 6 hp
  3. Uppsats och seminarium 1.5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, fältstudier och grupparbeten.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna 1) redogöra för grundläggande teori vad gäller ekologiska mönster och processer på individ-, populations-, samhälls- och ekosystemnivå, 2) formulera och praktiskt testa hypoteser rörande ekologiska processer och samband samt de ekologiska processernas evolutionära bakgrund, 3) bearbeta och analysera erhållna data med relevanta deskriptiva och analytiska metoder, 4) presentera resultaten på ett vetenskapligt sätt både muntligt och skriftligt samt 5) visa sådan fältkännedom att han/hon på plats kan beskriva huvuddragen av och inordna de vanliga akvatiska och terrestra ekosystemen i ett teoretiskt sammanhang.

  Examination

  Kursen examineras på följande vis: kunskapskontroll av moment 1 sker genom skriftligt prov och moment 2 och 3 genom skriftliga och muntliga redovisningar.

  Examinator

  Karin Norén

  E-mail: karin.noren@zoologi.su.se

  Tel: +46 8 16 4034

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Notera att lokaländringar kan komma att göras under kursens gång, alternativt kan aktiviteter komma att flyttas till Zoom. Uppdatera länken regelbundet för färsk information!

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Krebs, C.J. Ecology. The Experimental Analysis of Distribution and Abundance. 6:e uppl. Pearson 2013. ISBN: 9781292026275.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledning grundnivå