Ekologi II, 15 hp

Om kursen

Observera att kursen startar redan 27 augusti och att kursen är förlagd i fält 3 - 9 september på Helags fjällstation samt c:a 10 dagar i slutet av september/början på oktober på Zoologiska institutionens forskningsstation i Sörmland. Kursen ger fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper om ekologiska mönster och processer från individ- till ekosystemnivå och belyser frågor inom evolutionär-, populations-, bevarande-, och samhällsekologi. Kursen består av två teoriavsnitt samt två egna fältprojekt där varje delmoment är c:a två veckor. Alla delar av kursen betonar förståelse av ekologisk teori samt hur man går tillväga för att praktiskt testa och utveckla denna teori. Kursen ger en god grund för mer specialiserade kurser inom ekologins olika delområden. Kursen ges augusti - oktober.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen