Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till vetenskap om hållbar utveckling

Vetenskapen om uthållig utveckling är ett problemorienterat forskningsfält. Kunskaper från bland annat biologi, samhällsvetenskaperna, ekonomi, geologi och atmosfärforskning tillämpas för att förstå hur mänskligheten kan utvecklas och bibehålla fundamentala värden inom planetens kapacitet.

En hand håller en orange blomma.

Inom denna kurs kommer du att lära dig utmaningarna inför Anthropocen, hur mänskligheten kan återkoppla till biosfären, förstå komplexa adaptiva system och tillgodogöra dig verktyg för hantering av naturresurser och förvaltning. Koncepten förklaras teoretiskt samt genom fallstudier från aktiva forskningsområden. Kursen ges helt på distans och består av video- och audioföreläsningar och onlinefrågor. Du kommer även att skriva tre uppsatser inom kursens ämnen. Kursen ges på halvfart, på engelska.

Läs mer om kursen på dess engelska kurssida.