Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till vetenskap om hållbar utveckling

  • 7,5 hp

Vetenskapen om uthållig utveckling är ett problemorienterat forskningsfält. Kunskaper från bland andra biologi, samhällsvetenskaperna, ekonomi, geologi och atmosfär forskning tillämpas för att förstå hur mänskligheten kan utvecklas och bibehålla fundamentala värden inom planetens kapacitet att producera dessa.

I denna kurs kommer du att lära dig utmaningarna inför Anthropocenen

Hur mänskligheten kan återkoppla till biosphären Förstå komplexa adaptiva system Lära dig verktygen för hantering av naturresurser och förvaltning

Koncepten förklaras conceptuellt samt genom fallstudier från aktiva forskningsområden. Kursen ges helt på distans och består av video och audio föreläsningar och online frågor. Du kommer även att skriva 3 uppsatser inom kursens ämnen. Kursen ges på halvfart under perioden januari - mars.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.