Introduktion till vetenskap om hållbar utveckling, 7,5 hp

Om kursen

Vetenskapen om uthållig utveckling är ett problemorienterat forskningsfält. Kunskaper från bland andra biologi, samhällsvetenskaperna, ekonomi, geologi och atmosfär forskning tillämpas för att förstå hur mänskligheten kan utvecklas och bibehålla fundamentala värden inom planetens kapacitet att producera dessa.

I denna kurs kommer du att lära dig utmaningarna inför Anthropocenen

Hur mänskligheten kan återkoppla till biosphären Förstå komplexa adaptiva system Lära dig verktygen för hantering av naturresurser och förvaltning

Koncepten förklaras conceptuellt samt genom fallstudier från aktiva forskningsområden. Kursen ges helt på distans och består av video och audio föreläsningar och online frågor. Du kommer även att skriva 3 uppsatser inom kursens ämnen. Kursen ges på halvfart under perioden januari - mars.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen