Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Molekylär fysiologi

Kursen ger fördjupade kunskaper och insikter inom fysiologins ämnesområden.

Mer i detalj behandlas signaltransduktion, genexpression och genmanipulering, förhållandet mellan central och perifer reglering, lipid- och glukosmetabolism, fetma, hibernering och feber. I kursen ingår en egen uppgift där du får delta i ett av forskningsprojekten på institutionen. Kursen ges i regel på engelska. För mer information om kursen, se dess engelska kurssida.