Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Molekylär fysiologi

  • 15 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper och insikter inom fysiologins ämnesområden. Mer i detalj behandlas signaltransduktion, genexpression och genmanipulering, förhållandet mellan central och perifer reglering, lipid- och glukosmetabolism, fetma, hibernering och feber. I kursen ingår en egen uppgift där du får delta i ett av forskningsprojekten på institutionen. Kursen ges mars-juni och kan komma att ges på svenska.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.