Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Molekylär cellbiologi

Molekylär cellbiologi är en förenande disciplin som beskriver cellernas struktur och funktion i alla deras biologiska, biokemiska, genetiska och utvecklingsmässiga aspekter. Våra erfarna lärare och aktiva forskare kommer att presentera dig för de spännande och komplexa molekylära strukturerna och processerna i det cellulära livet.

Drosophila salivary gland cells expressing a fluorescently-labelled protein
Microscopic analysis of a cell of the Drosophila salivary gland expressing a fluorescently-labelled protein. Image: Yunpo Zhao.

För att introducera forskningsgränserna för de olika ämnena inom molekylär cellbiologi som behandlas i denna kurs kommer varje föreläsning att hållas av en forskare inom det specifika området, inbjuden från olika universitet och institutioner över hela Sverige. Dessa föreläsare ger dig en introduktion till sitt vetenskapliga område och presenterar sedan sin pågående forskning i syfte att gå längre än lärobokskunskap och diskutera öppna och pressande forskningsfrågor.

Du kommer att få en förståelse för funktionerna i subcellulära strukturer, regleringsmekanismer som är involverade i kromatinorganisation och genuttryck, cellkommunikation, signalvägar, cellulära kvalitetskontrollsystem, membrandynamik och intracellulär handel och lära av experter hur defekter i dessa processer översätts till sjukdom. Vi kommer att täcka ett antal olika eukaryota modellsystem, allt från nematoder och svampar till däggdjurscellkultur, mus och växter. Dessutom kommer du att introduceras till grundläggande metoder inom molekylär cellbiologi under laboratoriearbetet och utveckla en experimentell strategi för att ta itu med en ännu obesvarad fråga inom det breda och dynamiska fältet för molekylär cellbiologi under ledning av en tilldelad mentor.

Läs mer på kursens engelska sida