Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Molekylär cellbiologi

  • 15 hp

Kursen behandlar molekylära livsprocesser hos eukaryota celler tex genuttryck, ultrastrukturell organisation, motilitet, och kommunikation. Målsättningen är att nå de frågeställningar som karakteriserar den aktuella forskningsfronten. Laborationer illustrerar cellodling, fluorescensmikroskopi, och makromolekylär fraktionering. Dessutom ingår litteratursymposier.

Kursen ges september - november och kan komma att ges på svenska.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.