Molekylär cellbiologi, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar molekylära livsprocesser hos eukaryota celler tex genuttryck, ultrastrukturell organisation, motilitet, och kommunikation. Målsättningen är att nå de frågeställningar som karakteriserar den aktuella forskningsfronten. Laborationer illustrerar cellodling, fluorescensmikroskopi, och makromolekylär fraktionering. Dessutom ingår litteratursymposier.

Kursen ges september - november och kan komma att ges på svenska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen