Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Marin ekosystemdynamik

  • 7,5 hp

För att motverka kända och framtida miljöproblem behövs kunskap om ekologiska samband och effekter av mänsklig aktivitet. Kursen ger en bred översikt av teoretiska, praktiska och tillämpade aspekter på ekosystemets dynamik i marina miljöer. Detta görs genom modelleringsstudier av ekologiska processer och kombineras med interaktioner mellan ekosystem och globala förändringar. Kursen ges september - oktober.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.