Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Marin ekosystemdynamik

För att motverka kända och framtida miljöproblem behövs kunskap om ekologiska samband och effekter av mänsklig aktivitet.

Kursen ger en bred översikt av teoretiska, praktiska och tillämpade aspekter på ekosystemets dynamik i marina miljöer. Detta görs genom modelleringsstudier av ekologiska processer och kombineras med interaktioner mellan ekosystem och globala förändringar.

Mer information om kursen finns på dess engelska kurssida.