Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Marin ekosystemdynamik

För att motverka kända och framtida miljöproblem behövs kunskap om ekologiska samband och effekter av mänsklig aktivitet. Kursen ger en bred översikt av teoretiska, praktiska och tillämpade aspekter på ekosystemets dynamik i marina miljöer.

Man in a life jacket and blue hat on a boat is lifting a large filter with a crane.
Photo: Monika Quinones Winder

På kursen kommer centrala begrepp att beaktas med hjälp av Östersjön vid Askölaboratoriet och Nordsjön vid Tjärnölaboratoriet som specifika exempel. Processer i kustnära och öppna vattenmiljöer kommer att vara i fokus, inklusive övervakning av marin miljö och praktiska tillämpningar.

Ett övergripande mål är att ge insikter om de teoretiska ramverken och de forskningsprocesser som används för att förstå och hantera marina ekosystem.

Mer information om kursen finns på dess engelska kurssida.