Marin ekosystemdynamik, 7,5 hp

Om kursen

För att motverka kända och framtida miljöproblem behövs kunskap om ekologiska samband och effekter av mänsklig aktivitet. Kursen ger en bred översikt av teoretiska, praktiska och tillämpade aspekter på ekosystemets dynamik i marina miljöer. Detta görs genom modelleringsstudier av ekologiska processer och kombineras med interaktioner mellan ekosystem och globala förändringar. Kursen ges september - oktober.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen