Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tvåspråkighet i samhället

  • 7,5 hp

Kursen belyser aspekter av två- och flerspråkighet i samhällsperspektiv. Särskilt behandlas språkattityder, språkideologier, språkpolitik och språkplanering i olika samhällstyper och epoker, relationen mellan majoritets- och minoritetsspråk samt status och användningsdomäner hos språk.

Dessutom diskuteras mellankulturell kommunikation i olika sfärer i samhället, särskilt i arbetslivet.