Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA I: Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling - kurs inom ULV-projektet

Kursen behandlar andraspråksutveckling och flerspråkig utveckling. Skillnader mellan första- och andraspråksutveckling och mellan barns och vuxnas andraspråksutveckling beaktas. I kursen introduceras analys av barns, ungdomars och vuxnas andraspråksutveckling.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Villkor för tillträde till kursen: Antagen till ULV-projektet.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges både som campusförlagd kurs och som distanskurs.

  Campusförlagd kurs

  Undervisningen på den campusförlagda kursen sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.

  Distanskurs

  Två obligatoriska campusträffar ingår i distanskursen. Utöver campusträffarna består undervisningen av nätbaserade aktiviteter.

  Läs mer om att studera på distans »

  Examination

  Kursen examineras genom hemtentamen.

  Examinator

  Emanuel Bylund Spångberg

  Nathan Young

  Goran Maljan

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Se webbplatsen för ordinarie kurs (kurskod CTS103): CTS103 Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se webbplatsen för ordinarie kurs (kurskod CTS103): CTS103 Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling.

 • Kontakt

  Studievägledare

  Olivia Schlyter

  E-post: sva@su.se

  Fler kontaktuppgifter »