Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Empiriska metoder i nationalekonomi IIa

Kursen syftar till att man ska få en djupare förståelse av de statistiska metoder som behövs för att man ska kunna analysera ekonomiska problem empiriskt.

Kursen täcker OLS, paneldata, IV och naturliga experiment, det vill säga de analysverktyg, begrepp och den intuition som krävs för att utföra mer kvalificerade empiriska studier inom nationalekonomi.

Mer information på kursens engelska sida