Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masteruppsats i nationalekonomi

Kursen syftar att ge övning i att kritiskt och systematiskt analysera ekonomiska problem, att visa förmåga attkritiskt, att självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvatametoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra tillkunskapsutvecklingen och att utvärdera detta arbete. Detta sker genom utförandet av en egen undersökningsom presenteras skriftligen.

Mer information på kursens engelska sida.