Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Internationella relationer II

  • 30 hp

Kursens innehåll Kursen ger fördjupande kunskaper inom internationella relationer (IR)-ämnets tre sub-discipliner: internationellt samarbete, internationell säkerhet och internationell politisk ekonomi. Speciellt fördjupas kunskaperna om det ökande internationella samarbetet, såväl ekonomiskt som politiskt, efter 1945. Olika typer av globala utmaningar och lösningar diskuteras på kursen. Kursen ger färdigheter i att bedriva forskningsarbete och akademiskt skrivande, samt fördjupade kunskaper om teori och metod inom ämnet internationella relationer. Kursen avslutas med att studenten författar en mindre IR-relevant uppsats som presenteras muntligt.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.