Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i Global politisk ekonomi

Programmet syftar till att introducera det växande ämnet global politisk ekonomi och de aktuella områden och huvudsakliga teoretiska utgångspunkter som används inom forskningsfältet.

 

Programmet ges på engelska. För mer information om programmet, se den engelskspråkiga sidan: Master’s Programme in Global Political Economy