Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i Global politisk ekonomi

Programmet syftar till att introducera det växande ämnet global politisk ekonomi och de aktuella områden och huvudsakliga teoretiska utgångspunkter som används inom forskningsfältet.

Inom programmet ges studenten möjlighet att kritiskt diskutera och analysera frågor som globala finanskriser, internationell handel, global arbetsdelning, könspolitik, global säkerhet och styrning, samt vad som händer då nya transnationella aktörer påverkar det internationella systemet på alla nivåer. Programmet genomsyras av tre perspektiv som löper igenom alla de ingående kurserna: ekonomi, historia och makt. Masterprogrammet i global politisk ekonomi förbereder studenten inför en framtida akademisk karriär och yrkesverksamhet med kvalificerade befattningar inom privat och offentlig verksamhet, inom olika intresseorganisationer och internationella organisationer. Programmet utvecklar studentens förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen vid forskningsfronten. Programmet ger både bredd och fördjupning inom det vetenskapliga studiet av global politisk ekonomi, samt utvecklar studentens analytiska förmåga och metodologiska färdigheter. Utbildningen består av både obligatoriska och valbara kurser.

Undervisningen sker på engelska. Programmet ger behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia och internationella relationer.

För mer information se Master’s Programme in Global Political Economy