Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturstudier på engelska

Kursen behandlar olika sätt att förstå och tolka kulturella fenomen, speciellt populärkultur från den engelskspråkiga världen. Teorier om språk, kultur, klass och genus kommer att diskuteras i förhållande till olika typer av 'texter', såsom film, TV, romaner etc. Analyser sker både muntligt och skriftligt av olika kulturella fenomen utifrån ett Cultural Studies-perspektiv. Kursen är ej påbyggbar.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.