Kulturstudier på engelska, 15 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar olika sätt att förstå och tolka kulturella fenomen, speciellt populärkultur från den engelskspråkiga världen. Teorier om språk, kultur, klass och genus kommer att diskuteras i förhållande till olika typer av 'texter', såsom film, TV, romaner etc. Analyser sker både muntligt och skriftligt av olika kulturella fenomen utifrån ett Cultural Studies-perspektiv. Kursen är ej påbyggbar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen