Engelska I, 30 hp

Om kursen

Kursen består av fyra delkurser vilka tillsammans behandlar studiet av engelskspråkig litteratur och lingvistik samt för detta relevanta strategier för inlärning och akademiskt skrivande.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen