Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Pragmatik

  • 7,5 hp

Kursen syftar till att ge en introduktion till teorier och forskning kring pragmatik, att hjälpa studenterna att utveckla en kritisk förståelse kring studiet av pragmatik inom språkinlärning och inom sociala och professionella sammanhang samt att utveckla förmågan att tillämpa dessa kunskaper i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Studenterna förväntas förbereda diskussionsfrågor och söka forskningsmaterial utifrån sina egna intresseområden.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.