Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Spanska III, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Kursen utgör den tredje terminens studier i ämnet spanska på ämneslärarprogrammet och innehåller för yrket relevanta kunskapsområden.

Biblioteca Palafoxiana — Ciudad de Puebla, México. Foto: José P. Torrealba, CC BY 3.0
Foto: José P. Torrealba, CC BY 3.0

Kursen innehåller träning av förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt, särskilt i akademiska genrer. Detta moment går igen i samtliga delkurser. I kursen ingår lingvistik med tonvikt på andraspråksinlärning och dess tillämpningar i det mångkulturella klassrummet, samt ett självständigt arbete.