Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Spanska III - VAL

Kursen innehåller träning av förmågan att uttrycka sig och muntlig och skriftligt, särskilt i akademiska genrer. Detta moment går igen i samtliga delkurser. Litteraturstudiet är inriktat både på litterär analys och verkens betydelse i ett kulturellt och historiskt sammanhang. Vidare ingår lingvistik med tonvikt på pragmatik och diskursanalys. På delkurs 4 väljer man 1 av 4 valbara delkurser, kallade moduler. I den valfria modulen sker en fördjupning inom något område med anknytning till språk, kultur eller samtidshistoria.