Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Spanska IV inom ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Obligatorisk kurs inom ämneslärarprogram i spanska, spanska som förstaämne. Kursen består av ett självständigt arbete för lärarexamen (15 hp), en kurs i språkvetenskap (7,5 hp) och en kurs i litteraturvetenskaplig och språkvetenskaplig teori och metod (7,5 hp). Det självständiga arbetet skrivs inom området.