Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska I B

En kurs för dig som vill fördjupa dina kunskaper i finska! Kursen behandlar skriftlig kommunikation på finska i kombination med teoretiska kunskaper om finska språket.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Webbaserad undervisning under våren

Med anledning av Covid-19 kommer undervisningen vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska mestadels att vara webbaserad under vårterminen 2021. Information för respektive kurs kommer att finnas på kurssidorna i utbildningskatalogen eller på våra webbsidor.

Välkomstbrev

Alla antagna studenter får mer detaljerad information om studiestart, registrering och upprop i välkomstbrevet som går ut efter andra antagningsbeskedet.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Under kursen studerar du de utmärkande dragen i både skönlitterära och facklitterära texter. Du tillämpar de teoretiska kunskaperna i praktiken genom övningar inom olika skriftliga genrer. Kursens innehåll relateras till finskans utveckling och användning i den sverigefinska miljön och undervisningen anknyter kontinuerligt till aktuell forskning. 

Undervisningen sker på finska. Om du är tveksam beträffande din språkfärdighet kan du rådgöra med studierektorn eller studievägledaren på avdelningen för finska.

Du som vill läsa kursen som heltidsstudier kan välja Finska I, 30 hp på höstterminen.

Intresserad av att studera till lärare i finska? Då kan du välja kursen Finska för modersmålslärare I B, 15 hp!

OBS. Webbaserad undervisning under vårterminen 2021 med anledning av covid-19

Avdelningen för finska har lagt all utbildning digitalt under vårterminen 2021. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerade internet, webkamera och mikrofon. Även tentorna ordnas digitalt under vårterminen. Kontakta gärna studievägledaren i finska (studievagledare@finska.su.se) om du har några frågor.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Textgenrer, 7,5 hp

  På delkursen studeras olika textgenrer. Både fack- och skönlitterära texter diskuteras. Grundläggande begrepp inom argumentationsanalys och retorik behandlas och de utmärkande dragen och normerna för olika textgenrer diskuteras. Du får tillämpa de teoretiska kunskaperna genom analys och framställning av olika genretypiska texter.

  Skriftlig kommunikation, 7,5 hp

  Delkursen behandlar skriftlig kommunikation i finsk och sverigefinsk kontext. Utgångspunkten är både arbetsmarknadens behov och olika privata ämnesområden. På delkursen analyseras olika sakprosatexter utgående från stilistiska, lingvistiska och strukturella drag. Du lär dig även om skillnader mellan tal- och skriftspråk i finskan och rekommendationer i finsk och sverigefinsk språkvård.

  Undervisning

  Undervisningen sker på finska. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt olika övningar både självständigt och i grupp.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska I B (383 Kb)

  Examination

  Examinationen sker på finska.

  Textgenrer 7,5 hp

  Delkursen examineras genom två skriftliga inlämningsuppgifter i utvalda textgenrer.

  Skriftlig kommunikation, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom salstentamen samt fyra skriftliga inlämningsuppgifter i utvalda textgenrer.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Kunskaper i finska är en efterfrågad merit i arbetslivet. Inom bland annat kommuner har finskan fått allt större utrymme i och med finskans status som ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Finland hör till Sveriges största handelspartners och behovet av finskkunniga inom näringslivet är stort.

  Många läser finska på universitetet för att bli lärare, översättare eller tolkar. Andra väljer språket som ett komplement till en utbildning i ett annat ämne såsom journalistik, statsvetenskap eller ekonomi.

  Kunskaper i finska är viktiga både för en nationell och en internationell karriär – att komplettera med finska ger dig ett försprång vad du än arbetar med.

  Våra kurser i finska lämpar sig väl även för vidareutbildning.

  Efter kursen

  Nästa kurs i progression är Finska I A, 15 hp eller Finska II A, 15 hp. Du ska ha läst både Finska I A och Finska I B innan du går vidare till Finska II A. 

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren för mer information om kursen: studievagledare@finska.su.se.