Finska I B, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar skriftlig kommunikation på finska i kombination med teoretiska kunskaper om finska språket. Kusen vänder sig till studenter med förkunskaper i språket: undervisnings- och examinationsspråket är finska. De grundläggande strukturerna i såväl finsk grammatik som fonetik studeras och de teoretiska kunskaperna tillämpas i praktiken genom övningar inom olika skriftliga genrer. Kursens innehåll relateras till finskans utveckling och användning i den sverigefinska miljön och undervisningen anknyter kontinuerligt till aktuell forskning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen