Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska I B

En kurs för dig som vill fördjupa dina kunskaper i finska! Kursen behandlar skriftlig kommunikation på finska i kombination med teoretiska kunskaper om finska språket.

Under kursen studerar du de utmärkande dragen i både skönlitterära och facklitterära texter. Du tillämpar de teoretiska kunskaperna i praktiken genom övningar inom olika skriftliga genrer. Kursens innehåll relateras till finskans utveckling och användning i den sverigefinska miljön och undervisningen anknyter kontinuerligt till aktuell forskning. 

Undervisningen sker på finska. Om du är tveksam beträffande din språkfärdighet kan du rådgöra med studierektorn eller studievägledaren på avdelningen för finska.

Du som vill läsa kursen som heltidsstudier kan välja Finska I, 30 hp på höstterminen.

Intresserad av att studera till lärare i finska? Då kan du välja kursen Finska för modersmålslärare I B, 15 hp!

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Textgenrer och skriftlig kommunikation 1, 7,5 hp

  På delkursen studeras och övas olika grundläggande textgenrer. Centrala begrepp inom argumentationsanalys och retorik behandlas och de utmärkande dragen och normerna för olika textgenrer diskuteras. De teoretiska kunskaperna tillämpas genom analys och framställning av genretypiska texter. Skillnader mellan tal- och
  skriftspråk i finskan diskuteras och rekommendationer i finsk och sverigefinsk språkvård studeras.

  Textgenrer och skriftlig kommunikation 2, 7,5 hp

  Delkursen ger fördjupade kunskaper i olika fack- och skönlitterära textgenrer. Delkursen fördjupar färdigheter inom argumentationsanalys och retorik. De teoretiska kunskaperna tillämpas genom analys och framställning av genretypiska texter. Syftet med kursen är att vidareutveckla skriftliga färdigheter i finska både genom övningar i textvård och genom framställning av egna texter. Textgenrer och språkvård diskuteras med särskild hänsyn till den sverigefinska kontexten. Även flerspråkighet i samhälle ur ett språkvårdsperspektiv berörs.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och (grupp)övningar. Undervisningen sker på finska. Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska I B (268 Kb)

  Examination

  Examinationen sker på finska.

  Textgenrer och skriftlig kommunikation 1, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom fyra skriftliga inlämningsuppgifter samt en skriftlig tentamen.

  Textgenrer och skriftlig kommunikation 2, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom tre skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska (94 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Kunskaper i finska är en efterfrågad merit i arbetslivet. Inom bland annat kommuner har finskan fått allt större utrymme i och med finskans status som ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Finland hör till Sveriges största handelspartners och behovet av finskkunniga inom näringslivet är stort.

  Många läser finska på universitetet för att bli lärare, översättare eller tolkar. Andra väljer språket som ett komplement till en utbildning i ett annat ämne såsom journalistik, statsvetenskap eller ekonomi.

  Kunskaper i finska är viktiga både för en nationell och en internationell karriär – att komplettera med finska ger dig ett försprång vad du än arbetar med.

  Våra kurser i finska lämpar sig väl även för vidareutbildning.

  Efter kursen

  Nästa kurs i progression är Finska I A, 15 hp eller Finska II A, 15 hp. Du ska ha läst både Finska I A och Finska I B innan du går vidare till Finska II A. 

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare och forskningsämnen

 • Kontakt

  Studievägledare, finska