Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska I

En kurs för dig som vill fördjupa dina kunskaper i finska! På kursen läser man texter i olika genrer, utökar sitt ordförråd och tränar såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Även finskans struktur behandlas.

Utbildningskatalog, studenter på campus. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

Kursen vänder sig till dig som har både muntliga och skriftliga förkunskaper i finska. På kursen får du grundläggande teoretiska kunskaper om finska språket samtidigt som du tränar språkfärdighet, dels genom muntliga och skriftliga övningar och dels genom textläsning. Kursens innehåll relateras till finskans utveckling och användning i den sverigefinska miljön och undervisningen anknyter kontinuerligt till aktuell forskning.

Undervisningen sker på finska. Om du är tveksam beträffande din språkfärdighet kan du rådgöra med studierektorn eller studievägledaren på avdelningen för finska.

Du som vill läsa kursen som deltidsstudier kan välja Finska I A, 15 hp på höstterminen och fortsätta med Finska I B, 15 hp på vårterminen.

På finska: Löydät tietoa kurssista suomeksi kohdassa "Mer information".

Intresserad av att studera till lärare i finska?

Då kan du välja kursen Finska för modersmålslärare I, 30 hp! På Finska för modersmålslärare I får du en delkurs i språkdidaktik. I övrigt samläser kurserna.

Intresserad av att bli översättare?

Om du är intresserad av att bli översättare till eller från finska kan du antingen läsa programmet Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska eller läsa programmets kurser som fristående. Man kan få samma examen genom att först läsa 60 hp finska (Finska I och Finska II, eller alternativt motsvarande kurser på halvfart: Finska I A och I B samt Finska II A och II B), därefter anmäla sig till kursen Översättning I och fortsätta hela vägen till kandidatexamen.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  Språkkunskap 1, 7,5 hp

  På delkursen studeras de grundläggande strukturerna i finska med hjälp av språkvetenskapliga termer och begrepp. Förmågan att identifiera och analysera dessa strukturer i språkligt material tränas. Strukturerna belyses vidare ur ett kontrastivt perspektiv. Fonologi och grundläggande regler för finskt uttal behandlas.

  Muntlig kommunikation med kulturorientering, 7,5 hp

  Delkursen behandlar muntlig kommunikation på finska i några grundläggande muntliga genrer. Under kursen diskuteras aktuell forskning om muntlig kommunikation. Studenternas muntliga presentationer under kursen anknyter till aktuella kulturella företeelser i sverigefinsk och finsk kontext. Under kursen tränas studenterna i olika typer av kommunikativa sammanhang och får en ökad språklig säkerhet. Studenterna får övning i hur man planerar, strukturerar och genomför muntliga presentationer av varierande slag. Vidare behandlas återkoppling: både hur man ger konstruktiv respons till andra och hur man utvecklar sina kommunikativa färdigheter på basis av konstruktiv feedback från andra. Under kursen diskuteras även finska talspråkets särdrag och kulturella aspekter gällande kommunikation och muntlig framställning.

  Textgenrer och skriftlig kommunikation 1, 7,5 hp

  På delkursen studeras och övas olika grundläggande textgenrer. Centrala begrepp inom argumentationsanalys och retorik behandlas och de utmärkande dragen och normerna för olika textgenrer diskuteras. De teoretiska kunskaperna tillämpas genom analys och framställning av genretypiska texter. Skillnader mellan tal- och skriftspråk i finskan diskuteras och rekommendationer i finsk och sverigefinsk språkvård studeras.

  Textgenrer och skriftlig kommunikation 2, 7,5 hp

  Delkursen ger fördjupade kunskaper i olika fack- och skönlitterära textgenrer. Delkursen fördjupar färdigheter inom argumentationsanalys och retorik. De teoretiska kunskaperna tillämpas genom analys och framställning av genretypiska texter. Syftet med kursen är att vidareutveckla skriftliga färdigheter i finska både genom övningar i textvård och genom framställning av egna texter. Textgenrer och språkvård diskuteras med särskild hänsyn till den sverigefinska kontexten. Även flerspråkighet i samhälle ur ett språkvårdsperspektiv berörs.

  Undervisning

  Undervisningen sker på finska.

  Språkkunskap 1, 7,5 hp

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt olika övningar både självständigt och i grupp.

  Muntlig kommunikation med kulturorientering, 7,5 hp

  Undervisningen består av föreläsningar och (grupp)övningar. Närvaro på Muntlig kommunikation med kulturorientering, 7,5 hp är obligatorisk.

  Textgenrer, 7,5 hp

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt olika övningar både självständigt och i grupp.

  Skriftlig kommunikation, 7,5 hp

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt olika övningar både självständigt och i grupp.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska I (388 Kb)

  Examination

  Examinationen sker på finska.

  Språkkunskap 1, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen samt en skriftlig tentamen. Inga hjälpmedel är tillåtna på den skriftliga tentamen.

  Muntlig kommunikation med kulturorientering, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom tre individuella muntliga redovisningar samt tre gruppövningar inom undervisningen.

  Textgenrer och skriftlig kommunikation 1, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom fyra skriftliga inlämningsuppgifter samt en skriftlig tentamen.

  Textgenrer och skriftlig kommunikation 2, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom tre skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska (94 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Tietoa kurssista suomeksi

  Kurssi sinulle, joka haluat syventää taitojasi suomen kielessä! Kurssilla luetaan esimerkkejä eri tyylilajeista, kartutetaan sanavarastoa ja harjoitellaan sekä suullista että kirjallista viestintää. Myös suomen kielen rakennetta käsitellään. Kurssilla saat perustavanlaatuista teoreettista tietoa suomen kielestä samalla kun kielitaitosi kehittyy. Kurssin sisältö suhteutetaan suomen kielen kehitykseen ja käyttöön ruotsinsuomalaisessa kontekstissa.

  Kurssi on suunnattu sellaisille opiskelijoille, jotka osaavat jo suomea. Opetus ja tentit ovat suomeksi. Voit ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan, jos olet epävarma kielitaidostasi.

  Jos haluat käydä kurssin puolivauhtisena, voit valita kurssin Finska I A, 15 hp syyslukukautena ja kurssin Finska I B, 15 hp kevätlukukautena.

  Haluatko suomen kielen opettajaksi? Voit siinä tapauksessa valita tämän kurssin sijaan kurssin Finska för modersmålslärare I, 30 hp! Kurssilla Finska för modersmålslärare I on yksi osakurssi kielididaktiikkaa. Muuten opetus on yhteistä molemmilla kursseilla.

  Arbetsmarknad

  Kunskaper i finska är en efterfrågad merit i arbetslivet. Inom bland annat kommuner har finskan fått allt större utrymme i och med finskans status som ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Finland hör till Sveriges största handelspartners och behovet av finskkunniga inom näringslivet är stort.

  Många läser finska på universitetet för att bli lärare, översättare eller tolkar. Andra väljer språket som ett komplement till en utbildning i ett annat ämne såsom journalistik, statsvetenskap eller ekonomi.

  Kunskaper i finska är viktiga både för en nationell och en internationell karriär – att komplettera med finska ger dig ett försprång vad du än arbetar med.

  Våra kurser i finska lämpar sig väl även för vidareutbildning.

  Efter kursen

  Nästa kurs i progression är Finska II, 30 hp.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare och forskningsämnen

 • Kontakt

  Studievägledare, finska