Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska, 180 hp

Om programmet

Programmet vänder sig till dig som vill kombinera språkstudier med en yrkesförberedande utbildning. Under det första året läser du två obligatoriska kurser i språket finska och följer den ordinarie studiegången för finska. Kurserna i språket omfattar både teoretiska moment och färdighetsträning och behandlar exempelvis grammatik, textläsning, muntlig och skriftlig språkfärdighet, litteratur, kultur och realia. Under det andra året läser du två obligatoriska kurser med inriktning på professionell översättning. I de kurserna studerar du allmänna språkliga aspekter på flerspråkig kommunikation och översättning samt specifika aspekter som rör översättares arbetsvillkor. Kurserna innehåller också färdighetsövningar i framförallt facköversättning. Du översätter antingen till svenska från finska eller från svenska till finska. Du bör välja att översätta till ditt förstaspråk eller starkaste språk. Det tredje året ägnar du antingen åt en mer teoretisk fördjupning med anknytning till dina språkstudier eller åt fortsatta studier i översättning. Examensarbetet skriver du i regel under den sjätte och sista terminen. Programmet leder till en kandidatexamen.Om du vill söka Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska är det önskvärt att du har vissa kunskaper och färdigheter i finska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen