Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tillväxt

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

  1. Aktivera ditt SU-konto

    Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

  2. Registrera dig på din institution

    Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

  3. Ta del av institutionens information

    På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Målet med kursen är att ge dig insikt i de problem och möjligheter som är kopplade till att leda tillväxt i entreprenörssatsningar. Kursen, som ges på engelska, syftar till att införa en rad begrepp, ramar, och tumregler som gör det möjligt att agera entreprenöriellt i organisationer av alla storlekar och typer.

Kursen fokuserar på de beslut och åtgärder som ägare och chefer tar för att identifiera och välja möjligheter, att erhålla och fördela resurser, utmana och leda personal samt anpassa personliga mål och strategier på företagsnivå till föränderliga personliga och affärsmässiga förhållanden. I denna process granskar kursen utmaningar för ledningen som är typiska för olika skeden i företagets utveckling – uppstart, tillväxt, riktningsändringar etc.

Genom att använda denna ram kommer kursen att behandla frågor av särskild vikt för snabbt växande företag såsom nätverksbyggande, ledning med begränsade resurser, likviditetsplanering, delegering och professionalisering av verksamheten i takt med att den växer, krishantering. Samtidigt utövas viss försiktighet för att undvika att hämma entreprenörsandan i takt med att organisationen blir större och mer komplex.

Kursen kan inte läsas samma termin som kursen Innovation av affärsmodellen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.