Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tillväxt

Målet med kursen är att ge dig insikt i de problem och möjligheter som är kopplade till att leda tillväxt i entreprenörssatsningar. Kursen, som ges på engelska, syftar till att införa en rad begrepp, ramar, och tumregler som gör det möjligt att agera entreprenöriellt i organisationer av alla storlekar och typer.

Kursen fokuserar på de beslut och åtgärder som ägare och chefer tar för att identifiera och välja möjligheter, att erhålla och fördela resurser, utmana och leda personal samt anpassa personliga mål och strategier på företagsnivå till föränderliga personliga och affärsmässiga förhållanden. I denna process granskar kursen utmaningar för ledningen som är typiska för olika skeden i företagets utveckling – uppstart, tillväxt, riktningsändringar etc.

Genom att använda denna ram kommer kursen att behandla frågor av särskild vikt för snabbt växande företag såsom nätverksbyggande, ledning med begränsade resurser, likviditetsplanering, delegering och professionalisering av verksamheten i takt med att den växer, krishantering. Samtidigt utövas viss försiktighet för att undvika att hämma entreprenörsandan i takt med att organisationen blir större och mer komplex.

Kursen kan inte läsas samma termin som kursen Innovation av affärsmodellen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.