Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förhandlingsteknik för start-ups

Alla förhandlar. Oavsett om det är forskaren som söker forskningsanslag, en designer som söker frilansuppdrag, en ingenjör som diskuterar sin första lön, eller en grupp av entreprenörer som försöker säkra finansieringen för sin nya satsning så kräver alla dessa situationer kunskaper i övertalning och förhandling. Alla företag står och faller med deras försäljning, och de flesta studenter vid SSES partnerskolor kommer någon gång att befinna sig i förhandlingar och i en försäljningsroll, antingen som entreprenörer i sina egna företag, eller som anställda vid exempelvis bioteknikföretag, kreativa företag eller konsultföretag. Att inneha en ledande befattning i någon typ av organisation handlar i huvudsak om att identifiera och lösa konflikter, även läkare kan komma att tvingas hantera tveksamma patienter som vägrar en behandling vilket också kräver kunskaper om förhandling, medling och övertalning. Kursen baseras på föreläsningar, litteratur, fallstudier och övningar. Gästföreläsare kommer att bidra till undervisningen. Exempel på ämnen som kommer att avhandlas i kursen, med tyngdpunkt på förhandling och försäljning:

- Beslutsfattandepsykologi

- Spelteori och beteendeekonomi

- Genuseffekter i förhandling och försäljning

- Hur man undviker ett förhandlingssammanbrott

- Flerpartsförhandlingar

Kursen kan inte läsas samma termin som kursen Finansiering av start-ups.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.