Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaket

Företagsekonomi III Marknadsföring utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området marknadsföring. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område.

Kursen består av Frontiers in Marketing Research 7,5 hp, Research Methods in Business Administration and Marketing 7,5 hp och Examensarbete 15 hp.

Har du inte läst företagsekonomi på Stockholms universitet innan höstterminen 2016 gäller nya examenskrav