Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Logik I

Kursen behandlar första ordningens logik, och presenterar de centrala begreppen logisk konsekvens, logisk sanning, logisk konsistens (motsägelsefrihet), logisk ekvivalens samt satisfierbarhet inom ramen för sats- och predikatlogik (med identitet).

Registrering                                                                                                  

I god tid före kursstart skickas mail ut till alla antagna studenter, med information och instruktioner. Antagna studenter förväntas registrera sig själva (webregistrering).

 • Kursupplägg

  Mer om kursens innehåll                                                                             

  Kursen presenterar rigorösa definitioner av dessa språks syntax och semantik, samt idéer om induktiva (rekursiva) definitioner. Ett formellt härledningssystem för hela första ordningens logik presenteras, som utgår från semantiska tablåer (eller sanningsträd). Kursen innehåller också en introduktion till läran om mängder, relationer och funktioner, som inkluderar operationer på dessa.

  Läroplattform: Läsanvisningar, detaljerad kursplanering, mm kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

  Lärare höstterminen 2023: Sebastian Enqvist.

  Undervisningsspråk höstterminen 2023: svenska.

  Undervisningsform: Undervisningen kommer att bedrivas i form av föreläsningar och övningar. Se kursplan för närvarokrav.

  Examination: Kursen examineras med en 4 timmar lång tentamen.

  Förväntade studieresultat, samt uppgifter om betygsskalan: Se kursplanen.

  Betygskriterier: Hittas på kursens Athenasida inför kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Lärare

  Sebastian Enqvist

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högström

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se

  Expeditionen