Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Logik I

Kursen behandlar första ordningens logik, och presenterar de centrala begreppen logisk konsekvens, logisk sanning, logisk konsistens (motsägelsefrihet), logisk ekvivalens samt satisfierbarhet inom ramen för sats- och predikatlogik (med identitet).

Registrering                                                                                                  

I god tid före kursstart skickas mail ut till alla antagna studenter, med information och instruktioner. Antagna studenter förväntas registrera sig själva (webregistrering).

 • Kursupplägg

  Mer om kursens innehåll: Kursen "Logik I" är en första introduktion till formell logik. Vi introducerar begreppet logisk konsekvens och logiskt giltiga slutledningar, och ni får lära er att påvisa giltighet eller ogiltighet hos en slutledning. Kursen behandlar både satslogiken och den mer omfattande predikatlogiken. Vi går igenom semantiken för satslogiken och predikatlogiken, introducerar ett formellt härledningssystem som kan användas för att bevisa att en slutledning är giltig. Vi kommer även att visa hur argument uttryckta i "naturligt språk" kan översättas till formella slutledningar för att analysera och utvärdera argument med de metoder som vi gått igenom.

  Läroplattform: Läsanvisningar, detaljerad kursplanering, mm kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

  Lärare vår- och höstterminen 2024: Sebastian Enqvist.

  Undervisningsform: Undervisningen kommer att bedrivas i form av föreläsningar och övningar. Se kursplan för närvarokrav.

  Examination: Kursen examineras med en 4 timmar lång tentamen.

  Förväntade studieresultat, samt uppgifter om betygsskalan: Se kursplanen.

  Betygskriterier: Hittas på kursens Athenasida inför kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt