Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Språkfilosofi I

Kursen presenterar grunderna för den samtida analytiska språkfilosofin. Den behandlar den grundläggande distinktionen mellan intension och extension, Freges besläktade distinktion mellan mening och referens, distinktionen mellan analytiskt och syntetiskt sanna satser, idén att sanningsvillkor utgör en del av en sats mening, samt kompositionalitetsprincipen.

Registrering

I god tid före kursstart skickas mail ut till alla antagna studenter, med information och instruktioner. Antagna studenter förväntas registrera sig själva (webregistrering).

 • Kursupplägg

  Mer om kursens innehåll

  Mot bakgrund av Freges och Russells klassiska teorier om olika typer av språkliga uttrycks semantiska egenskaper, introduceras Kripkes teori om namn och rigida designatorer. Vi behandlar problem kring semantiken för modala utsagor, med möjlig världs-semantik som ett viktigt verktyg för att klargöra dessa och andra semantiska svårigheter, t ex Kaplans teori om kontextberoende, Grices teori om implikaturer och Searles talaktsteori. Till sist diskuteras mer generella språkfilosofiska teorier, som på ett eller annat sätt försöker analysera begreppet språklig mening, såsom Grice’s, Lewis’ och Davidsons teorier.

  Läroplattform: Läsanvisningar, detaljerad kursplanering, mm kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

  Lärare höstterminen 2024: Anders Schoubye

  Undervisningsform: Undervisningen kommer att bedrivas i form av föreläsningar och diskussioner. Se kursplan för närvarokrav.

  Examination: Kursen examineras med en hemuppgift och en fyratimmars salstentamen.

  Förväntade studieresultat, samt uppgifter om betygsskalan: Se kursplanen.

  Betygskriterier: Hittas på kursens Athenasida inför kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpeditionen

  Studierektor Mattias Högström mattias.hogstrom@philosophy.su.se

  Studievägledning studievagledning@philosophy.su.se

  Lärare Anders Schoubye anders.schoubye@philosophy.su.se