Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kultur och samhälle i Frankrike

Kursen ger en genomgång av kultur, geografi samt historia och samhällsförhållanden i Frankrike. Grundläggande begrepp inom kulturella studier presenteras och länkas till Frankrikes roll som kulturbärare. Under kursen diskuteras och värderas olika text- och medietyper, i synnerhet sakprosa samt bild- och audiovisuella medier.

Le Départ des Volontaires (La Marseillaise) par Rude, Arc de Triomphe Etoile Paris.
Foto: Jebulon, CC0, via Wikimedia Commons - Le Départ des Volontaires (La Marseillaise) par Rude, Arc de Triomphe Etoile Paris.

Kursen ger en bred genomgång av kultur, geografi samt historia och samhällsförhållanden i Frankrike. Grundläggande begrepp inom kulturella studier presenteras och länkas till Frankrikes allmänna roll som kulturbärare. Under kursen diskuteras och värderas olika text- och medietyper, i synnerhet sakprosa samt bild- och audiovisuella medier.

Kursen ges på campus i Frescati. På våra studentcentrerade seminarier får du många möjligheter att aktivt öva dina kunskaper och på bästa sätt förbereda dig för examination. Undervisningen sker främst på franska.

Vi ger kursen varje vårtermin på kvartsfart kvällstid.

Varmt välkommen att söka till kursen!

 • Kursupplägg

  Kursen ges på kvartfart under vårterminen.Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar och hålls till största delen på franska. Undervisningen sker på campus eller på distans (webbaserad undervisning med lektioner i realtid) enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Undervisning

  Undervisningen sker på franska (föreläsningar, seminarier samt övningar). Närvaro: Kursen är närvarobaserad på pedagogiska grunder. Erfarenhet, forskning och kursvärderingar visar att hög, aktiv närvaro leder till både bättre undervisning och bättre resultat. Detta är inte minst viktigt på en kurs i språkfärdighet! Lektionerna är inte betygsgrundande, men direkt förberedande inför examination. Hela kursens upplägg utgår ifrån att du är närvarande och förberedd vid varje tillfälle. I samband med frånvaro ansvarar du för att ta igen de missade lektionerna och den löpande informationen. Inga extra resurser eller information ges utöver det som lämnas under lektionerna eller det som läggs ut på lärplattformen Athena.

  Examination

  1 salstentamen och 1 hemtentamen

  Examinator

  Christophe Premat

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

  Om du vill ta en titt på några möjliga presentationer som kommer att hållas på seminarierna kan du ladda ner en presentation här

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Christophe Premat

 • Kontakt

  Studievägledare franska & italienska
  Studentexpedition - franska, antik grekiska och latin
  Studierektor Franska