Kultur och samhälle i Frankrike, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en bred genomgång av kultur, geografi samt modern historia och samhällsförhållanden i Frankrike. Grundläggande begrepp inom kulturella studier gås igenom och länkas till Frankrikes allmänna roll som kulturbärare. Under kursen diskuteras och värderas olika text- och medietyper, i synnerhet sakprosa samt bild- och audiovisuella medier.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen