Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kultur och samhälle i Frankrike

Är du nyfiken på Frankrikes kultur och samhälle? Vill du lära dig mer om ämnen som film, politik och utbildningsväsende i Frankrike, och få en bättre förståelse för fransk historia? I så fall är du varmt välkommen att söka till denna kurs.

Kursen ger en bred genomgång av kultur, geografi samt historia och samhällsförhållanden i Frankrike. Grundläggande begrepp inom kulturella studier presenteras och länkas till Frankrikes allmänna roll som kulturbärare. Under kursen diskuteras och värderas olika text- och medietyper, i synnerhet sakprosa samt bild- och audiovisuella medier.

Kursen ges på campus i Frescati. På våra studentcentrerade seminarier får du många möjligheter att aktivt öva dina kunskaper och på bästa sätt förbereda dig för examination. Undervisningen sker främst på franska.

Vi ger kursen varje vårtermin på kvartsfart kvällstid.

Varmt välkommen att söka till kursen!