Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Modern fransk litteratur

På den här kursen övar vi språkfärdighet och kritiskt tänkande genom att läsa ett urval franskspråkiga författare vars texter delvis diskuteras med hjälp av enklare litteraturvetenskapliga metoder. Kursen ges på kvartsfart.

Fotograf:	Sergey Nivens #7547684 MAGIC BOOK
Foto: Sergey Nivens

Kursen ger grundläggande kunskaper i modern fransk litteratur, med betoning på prosatext, och enklare litterär analys. Texterna väljs från senare delen av 1900-talet fram till våra dagar och varierar till form och innehåll för att bredda läsupplevelsen och ge olika ingångar till både diskussion och analys. Under kursen tränas läsförståelse samt förmågan att kommentera och diskutera både detaljerade och övergripande aspekter i de studerade texterna. Grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi gås igenom och enklare analysmetoder tillämpas i praktiska textstudier.

Varmt välkommen att söka till kursen!

 • Kursupplägg

  Kursen ges på kvartsfart och sträcker sig över hela terminen, vanligtvis med ungefär ett seminarium i veckan. För undervisningsform (campus/distans) och schemaläggning (dag/kväll) se aktuell kursplan och utbud vid Stockholms universitet.

  Undervisning

  På våra studentcentrerade seminarier får du många möjligheter att aktivt öva dina kunskaper och på bästa sätt förbereda dig för examination. Undervisning sker huvudsakligen på franska. Svenska används delvis på de inledande lektionerna, och då i samband med ett urval språkliga övningar. Detaljerat kursupplägg återfinns på kursens lärplattform i god tid inför varje termin.

  Närvaro: Kursen är närvarobaserad på pedagogiska grunder. Erfarenhet, forskning och kursvärderingar visar att hög, aktiv närvaro leder till både bättre undervisning och bättre resultat. ”Lektionerna är inte betygsgrundande utan enbart förberedande inför examination. Hela kursens upplägg utgår ifrån att du är närvarande vid - och förberedd inför - varje lektion. I samband med frånvaro ansvarar du för att ta igen de missade lektionerna. Inga extra resurser eller information ges utöver det som lämnas under lektionerna eller det som läggs ut på lärplattformen.

  Examination

  Kursen examineras på franska. För specifika lärandemål och examinationsformer, se kursplan.

  Examinator

  Mickaëlle Cedergren, Hans Färnlöf, Kenneth Olsson, Alice Pick Duhan

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Möt oss

 • Kontakt