Modern fransk litteratur, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper i modern fransk litteratur, med betoning på prosatext, och enklare litterär analys. Texterna väljs huvudsakligen från mitten av 1900-talet fram till våra dagar. Under kursen tränas läsförståelse samt förmågan att kommentera och diskutera både detaljerade och övergripande aspekter i de studerade texterna. Grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi gås igenom och enklare analysmetoder tillämpas i praktiska textstudier. I kursen ingår muntliga och skriftliga övningar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen