Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Modern fransk litteratur

Vill du få en introduktion till modern fransk litteratur? I den här kursen läser vi ett urval franska författare och diskuterar deras texter med hjälp av enklare litteraturvetenskapliga metoder.

Kursen ger grundläggande kunskaper i modern fransk litteratur, med betoning på prosatext, och enklare litterär analys. Texterna väljs huvudsakligen från mitten av 1900-talet fram till våra dagar. Under kursen tränas läsförståelse samt förmågan att kommentera och diskutera både detaljerade och övergripande aspekter i de studerade texterna. Grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi gås igenom och enklare analysmetoder tillämpas i praktiska textstudier. I kursen ingår muntliga och skriftliga övningar.

Kursen ges på campus i Frescati. På våra studentcentrerade seminarier får du många möjligheter att aktivt öva dina kunskaper och på bästa sätt förbereda dig för examination. Undervisningen sker främst på franska.

Vi ger kursen varje vårtermin på kvartsfart kvällstid.

Varmt välkommen att söka till kursen!