Go to this page on our english site

Fransk lingvistik och diskursanalys

  • 7,5 hp

Kursen syftar till att ge fördjupad kännedom inom fransk språkvetenskap: både lingvistik/språkstruktur och diskursanalys. Särskilt vikt läggs på vissa forskningsområden, t.ex. tempus och modalitet, direkt och indirekt anföring, polyfoni, pragmatiska konnektorer. Kursen kombinerar teori med praktiska analyser av autentiska texter. Kursen utgör också ett stöd för akademisk uppsatsskrivning (magister eller masteruppsats) inom språkvetenskap inriktning samt en grund för fördjupning på forskarnivå inom språkvetenskap.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen