Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Modevetenskap I

Det här kursen för dig som är intresserad av mode och vill lära dig om teori, historia, samtid och framtid inom det som kallas modevetenskap. Du har din undervisning vid Karlaplan/Gärdet i Stockholm.

Fashion
Foto: Lewis Whyld / PA Archive / Press Association Images / Universal Images Group

Modevetenskap I ger grundläggande kunskaper i den historiska utvecklingen och det samtida perspektivet på mode. Du får lära dig om de olika begrepp och koncept som förknippas med modevetenskap och får även träning att använda dessa i akademiskt skrivande. Svenskt samtidsmode samt stora modenationers uppkomst och utveckling utgör ytterligare en del av detta första block i grundutbildningen i modevetenskap.

Du bör alltså överväga att även läsa Modevetenskap II 30 hp för att få hela grunden i modevetenskap.

Off Campus på Östermalm i Stockholm

Du kommer ha din undervisning Off Campus, alltså inte vid universitetets huvudlokaler.

Vi har våra lokaler i Garnisonen (Karlavägen 104) nära Gärdet i Stockholm. Nära till både City och grönområden på Djurgården. Du kan exempelvis ta buss 4 till Radiohuset eller T-bana till Karlaplan (Linje 13). Där undervisas även Journalistprogrammet och Medie- och kommunikationsvetenskap.

FAQ om Modevetenskap

Fråga: Kan man ta en examen i Modevetenskap?

Svar: Absolut, Kandidatexamen kan du läsa till. Läs mer under "Mer information" nedan.

Fråga: Finns det praktik?

Svar: Ja, vi ger en helterminskurs i Yrkespraktik för dig som läst Modevetenskap I och II.

Fråga: Kan man läsa Modevetenskap I höst och vår?

Svar: Nej, kursen Modevetenskap I ges enbart höstterminer. Modevetenskap II ges vårterminer.

Vad är modevetenskap?

kolla på filmen...

 • Kursupplägg

  Du läser fyra delkurser efter varandra under terminen. Delkurserna är på 7,5 hp vilket innebär ca 5 veckor per delkurs. Varje delkurs examineras med tentor och du får ett betyg för varje delkurs som sedan vägs ihop till ett slutbetyg för hela kursen Modevetenskap I, 30 hp.

  Under delkurserna undervisas du i Filmhuset, det är vanliga storföreläsningar med hela studentgruppen, men även mindre seminarier i grupper. Under delkurserna kommer du också göra en del studiebesök.

  Delkurser

  Fyra delkurser om 7,5 hp

  För att få godkänd och avslutatd Modevetenskap I, 30 hp behöver du få godkänt på de fyra delkurserna. Godkänd Modevetenskap I, 30 hp innebär också att du kan ta med kursen i en examen.

  Det västerländska modets historia

  Delkursen ger en övergripande introduktion till modets historiska och kulturella utveckling från 1300-talet och framåt.

  Det som du som student förväntas få ut av delkursen är:

  • Beskriva och förklara den historiska utvecklingen av mode
  • Diskutera modets betydelse i historiska, kulturella och sociala samhällsprocesser
  • Tolka representationer av mode genom historien

   

  Modevetenskapliga begrepp

  Delkursen ger en övergripande introduktion till den terminologi som används i modevetenskap och lägger fokus på modets betydelser och representationer.

  Det som du som student förväntas få ut av delkursen är:

  • reflektera över nyckelbegrepp och teoretiska perspektiv som används inom modevetenskap
  • redogöra för mode som studieobjekt utifrån dess ämnesöverskridande ramverk
  • Tillämpa modevetenskapliga begrepp och perspektiv skriftligt

   

  Samtidsmode: teori och praktik

  Delkursen syftar till att undersöka och förmedla relationen mellan samtidsmodets praktiker och aktuella modeteorier. 

  Det som du som student förväntas få ut av delkursen är:

  • kritiskt reflektera kring det västerländska samtidsmodet, dess praktiker, aktörer och objekt.
  • analysera och tolka empiriska material inom samtidsmode utifrån olika teoretiska perspektiv.
  • diskutera relationen mellan modets praktiker och samtida modeteorier

   

  Internationella modefält

  Delkursen syftar till att tydliggöra hur lokala förutsättningar påverkar organisationen av mode samt hur olika modefält influerar varandra på internationell nivå.

  Det som du som student förväntas få ut av delkursen är:

  • Beskriva globaliseringen av modefältet och de viktigaste modehuvudstädernas framväxt med dess konsekvenser
  • Reflektera över de faktorer som har påverkat utvecklingen av de internationella modestäderna och modenationerna
  • Diskutera de transnationella relationer mellan lokala och internationella modefält

  Undervisning

  Du kommer ha din undervisning i Garnisonen (Karlavägen 104) nära Gärdet i Stockholm. Nära till både City och grönområden på Djurgården. Du kan ta buss 4 till Radiohuset eller T-bana till Karlaplan (Linje 13).

  Du läser i snitt tre dagar i veckan, oftast tvåtimmarspass per dag. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök.

  Seminarier och studiebesök är obligatoriska inslag i kursen. Undervisningen sker på svenska och engelska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
   

  Studera med funktionsnedsättning

  För dig som studerar med varaktig funktionsnedsättning finns olika stödformer på Stockholms universitet. Det är viktigt att du i samband med att du blir antagen till kursen ansöker om stöd. Läs mer här om det stöd du kan få

   

  Tips, råd och stöd för dina studier
   

  Att komma direkt från gymnasiet eller inte ha högskolevana är inte ovanligt på grundkurser på Stockholms universitet. Det går ofta bra att komma in i det lite nya sättet att plugga. Men det finns en massa stöd att få för att underlätta studierna. Studievägledaren på institutionen hjälper med tips på studieteknik, men också universitetets resurser är väldigt bra, som Studie- och språkverkstaden. Läs mer här om dem.

  Examination

  De olika delkurserna examineras som följer:

  Delkursen Det västerländska modets historia examineras genom salskrivning.

  Delkursen Modevetenskapliga begrepp examineras genom hemskrivning.

  Delkursen Samtidsmode: teori och praktik examineras genom hemskrivning.

  Delkursen Internationella modefält examineras genom hemskrivning.

  Examinator

  Länk till examinatorer vid våra utbildningar

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Ta en examen i Modevetenskap med yrkespraktik

  Du vet väl att om du läser

  Modevetenskap I 30 hp

  och

  Modevetenskap II 30 hp

  Så är du behörig till

  Kvalificerad Yrkespraktik i Modevetenskap 30 hp

  Lägger du sedan till

  valfria kurser på totalt 60 hp

  och slutligen

  Kandidatkursen i modevetenskap 30 hp

  så har du en Kandidatexamen i modevetenskap! MED YRKESPRAKTIK!

  Läs mer om utbildningar i modevetenskap här

  Vi har kurser på grundnivå och avancerad nivå samt ett masterprogram i modevetenskap.

  Allt om modevetenskap

 • Kontakt

  Fråga oss gärna om det är något du undrar över.

  Studievägledare modevetenskap