Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Filmvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik

En praktikkurs som förbereder såväl för yrkeslivet som för vidare studier på exempelvis masternivå.

Yrkespraktik Film
Foto: Ingmarie Andersson Stockholms universitet

Kursen erbjuder studenter med 90 hp i filmvetenskap, inklusive examensarbete om 15hp en möjlighet att tillämpa och reflektera över sina ämneskunskaper i en arbetslivskontext, och samtidigt förbättra sin anställningsbarhet inom något av de yrken huvudområdet utbildar för.

Observera:

För att bli registrerad på kursen måste du ha en av oss godkänd praktikplats via särskild blankett - se mer under "kursupplägg".

Kursen utgörs av en längre period av kvalificerad yrkespraktik där du ska delta i arbetet med film och rörlig bild på en arbetsplats. Under kursen formulerar du i samråd med kursansvarig en filmvetenskaplig reflektion som ska besvaras med hjälp av empiri inhämtad på praktikplatsen - detta redovisas i slutet av kursen i en praktikrapport.

Deadline inlämning av praktiköverenskommelse HT22

För att bli registrerad på kursen måste du även ha en av studierektor godkänd praktiköverenskommelse

Lämna in blanketten för registrering

Deadline 19 augusti för HT2022 praktiköverenskommelse

Läs mer nedan under "Mer information" hur du gör med praktiköverenskommelsen.

 • Kursupplägg

  Kursen är 20 veckor heltid ; praktikperioden är 18 veckor heltid. Under de två sista veckorna är studenten inte på praktikplatsen. Då ges tid för att skriva praktikrapport samt seminarier där din och övriga studenters praktikrapporter ventileras.

  Seminariet med praktikrapporten är en examination och betygssätts.

  Kurskrav - för att bli godkänd på kursen (utöver praktikrapporten) är närvarorapport/arbetsintyg underskriven av praktikplatsens handledare.

   

  Undervisning

  Undervisningen består huvudsakligen av aktivt deltagande på en praktikplats. Praktiken är en undervisningsplats. Under praktikperioden ingår studenten i arbetsplatsens organisation och genomför tilldelade uppgifter.

  Undervisning sker i form av handledning på praktikplatsen genom att studenten och handledaren för löpande samtal med varandra om studentens arbete. Utöver handledning utgörs undervisningen av seminarier.

  Kurskrav: Handledaren på praktikplatsen ska lämna en redogörelse för vilka arbetsuppgifter studenten har gjort, samt en närvarorapport som omfattar hela praktikperioden.

  Kursen är 20 veckor heltid ; praktikperioden är 18 veckor heltid. Under de två sista veckorna är studenten inte på praktikplatsen. Då ges tid för att skriva praktikrapport samt seminarier där din och övriga studenters praktikrapporter ventileras.

  Seminariet med praktikrapporten är en examination och betygssätts.

  Så ansöker du - Lämna in blankett för registrering senast 4 januari 2022

  Du söker kursen via antagning.se

  men du behöver själv ordna praktikplats och använda en blankett.

  Du söker själv praktikplatsen

  Du har själv ansvar för att hitta en relevant praktikplats. Inför sökandet av praktikplats har du möjlighet att få individuell vägledning av kursansvarig och studievägledare för att hitta en relevant praktikplats.

  Ta gärna kontakt i god tid med praktikplatser (redan innan du fått antagningsbesked) för att du ska få en praktikplats i tid. Innan du får registrera dig på kursen ska du lämna in blanketten Praktiköverenskommelse FV4001 (46 Kb) till Filmvetenskapens studentexpedition få praktikplatsen godkänd av kursansvarig.

  Lämna in blanketten för registrering

  Deadline 19 augusti för HT2022 praktiköverenskommelse

  Praktikplatsen

  Praktikplatsen ska ge dig möjlighet att delta i arbete som i någon form rör film och rörlig bild. Arbetsmarknaden för filmvetare är bred och du kan praktisera i vilken organisation som helst där kunskap om rörliga bild och medier står i fokus.
  Personer som studerat filmvetenskap kan man idag finna bland annat festival- och event, reklam, filmproduktion, kulturkritik, arkiv, offentliga utredningar och filmpedagogik.

  Exempel på områden där du kan finna en relevant praktik är:

  • Myndigheter/Organisationer
  • Arkiv
  • Filmfestival
  • Produktionsbolag
  • Distributionsbolag
  • Tidskrifter/press
  • Regionala filmstöd
  • Filminstitut
  • Museer

  Blanketten Praktiköverenskommelse

  Praktiköverenskommelse FV4001 (46 Kb)

  Lämna in blanketten för registrering senast 4 januari 2022

   

   

  Examination

  Kursen examineras genom en praktikrapport som ventileras vid ett obligatoriskt seminarium i slutet av praktikperioden. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examinator

  Examinatorer HT20

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Så ansöker du

  Du söker kursen via antagning.se

  men du behöver själv ordna praktikplats och använda en blankett.


  Du söker själv praktikplatsen

  Du har själv ansvar för att hitta en relevant praktikplats. Inför sökandet av praktikplats har du möjlighet att få individuell vägledning av kursansvarig och studievägledare för att hitta en relevant praktikplats.

  Ta gärna kontakt i god tid med praktikplatser (redan innan du fått antagningsbesked) för att du ska få en praktikplats i tid. Innan du får registrera dig på kursen ska du lämna in blanketten Praktiköverenskommelse FV4001 (46 Kb) till Filmvetenskapens studentexpedition få praktikplatsen godkänd av kursansvarig.

  Lämna in blanketten för registrering senast 4 januari 2022

  Praktikplatsen

  Praktikplatsen ska ge dig möjlighet att delta i arbete som i någon form rör film och rörlig bild. Arbetsmarknaden för filmvetare är bred och du kan praktisera i vilken organisation som helst där kunskap om rörliga bild och medier står i fokus.
  Personer som studerat filmvetenskap kan man idag finna bland annat festival- och event, reklam, filmproduktion, kulturkritik, arkiv, offentliga utredningar och filmpedagogik.

  Exempel på områden där du kan finna en relevant praktik är:

  • Myndigheter/Organisationer
  • Arkiv
  • Filmfestival
  • Produktionsbolag
  • Distributionsbolag
  • Tidskrifter/press
  • Regionala filmstöd
  • Filminstitut
  • Museer

  Blanketten Praktiköverenskommelse

  Praktiköverenskommelse FV4001 (46 Kb)

  Lämna in blanketten för registrering senast 4 januari 2022

   

   

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Elsa Forsman om sin praktik:

  Yrkespraktik Filmvetenskap: "Jag har utvecklats inom fler områden än jag kunnat tänka mig”

  Emanuel Markskog om sin praktik:

  Yrkespraktik Filmvetenskap: ”jag rekommenderar filmvetare att utnyttja denna yrkespraktik"

  Terminen har varit otroligt lärorik - det är helt klart en väldigt bra inkörsport till arbetslivet

  Agnes Kristensen berättar om kursen kvalificerad yrkespraktik i filmvetenskap.

  Läs intervjun med Agnes här

 • Kontakt

  Studierektor och kursansvarig

  anna-sofia.rossholm@ims.su.se

  Studievägledare

  studievagledare@mail.film.su.se