Glaciärer och högalpin miljö, 7,5 hp

Om kursen

Du lär dig om processer och former i högalpin miljö. Kursen består av två delar:

1. Teori med föreläsningar och övningar (distansundervisning) samt egen inläsning av kurslitteratur under sommaren fram till fältvistelsen.

2. En c:a 2 veckor lång fältkursdel vid Tarfala forskningsstation, Kebnekaise (29 juli-9 augusti), med exkursioner, fältövningar och ett projektarbete i grupp vilket involverar insamling och analys av fältdata.

Kursen inleds med distansundervisning (med förväntat aktivt deltagande under första studieveckan) och avslutas med två veckors fältarbete i Tarfala 29 juli - 9 augusti. Notera att fältkursen involverar långa vandringar och arbete under ibland svåra bergvädersförhållanden.

Kursen medför en kostnad på cirka 2700 kr (St 2019) + övriga resekostnader.

Kursen ges på engelska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen