Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Glaciärer och högalpin miljö

Obs! Kursen ges inte 2024

Vill du lära dig mer om glaciärer och högalpin miljö?

Genom kursen får du lära dig om processer och former i högalpin miljö. Kursen tar upp geomorfologiska processer och de landformer som är typiska för alpin miljö. Du får också lära dig om kopplingen mellan klimat och glaciärvariationer och hur en glaciär fungerar. Kursen är en sommarkurs och inkluderar fältstudier vid Tarfala forskningsstation vid Kebnekaise.

Fältarbete på Kebnekaises sydtopp.
Fältarbete på Kebnekaise sydtopp.
 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Teori, 3 hp
  • Fältkurs, 4,5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, projektarbeten samt fältundervisning.

  Notera att fältdelen involverar långa vandringar och arbete under ibland svåra bergvädersförhållanden.

  Kursen medför en kostnad för dig som är student + övriga resekostnader.

  Examination

  Se kursplan.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Kursansvar
  Nina Kirchner
  E-post: nina.kirchner@natgeo.su.se

  Studievägledare, studentexpedition och andra kontakter

  Kontakt