Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Landskapsekologiskt projektarbete

Kursen behandlar planering och genomförande av ett landskapsekologiskt projektarbete. Frågeställningarna i projektarbetet innefattar såväl temporala som rumsliga perspektiv och ämnesteoretisk fördjupning. Kursen berör olika former av försöksupplägg för insamlande av data samt hur dessa kan analyseras för att undersöka hur landskapets struktur och dynamik påverkar ekologiska processer, ekosystem och förekomst av växter och djur. Särskilt fokus läggs på bevarandefrågor som inkluderar både rumsliga processer och effekter av tid såsom fördröjningseffekter hos dagens artrikedom.

Kursen ingår i Masterprogram i landskapsekologi.

Information om planerad undervisning för kursen, kopplat till Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer att presenteras på Institutionens hemsida den 28 februari.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och projektarbete.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Sara Cousins

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Lena Åkerblom
  E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Sara Cousins
  E-post: sara.cousins@natgeo.su.se