Geokemi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen är en introduktion till geokemi där kemi används för att förstå och förklara geologiska processer. Kursen kan ses som "kemi för geologer".

Kursen omfattar de fundamentala kemiska begreppen såsom termodynamik, syra-bas balansen, redoxprocesser och en introduktion till isotopgeokemi. Fokus kommer att ligga på jordytans lågtemperaturprocesser. Obligatorisk träff kan förekomma vid omtentamen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen