Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Geokemi

Kursen är en introduktion till geokemi där kemi används för att förstå och förklara geologiska processer.

Kursen kan ses som “kemi för geologer”. Kursen omfattar de fundamentala kemiska begreppen såsom termodynamik, syra-bas balansen, redoxprocesser och en introduktion till isotopgeokemi. Fokus kommer att ligga på jordytans lågtemperaturprocesser.

Note! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

  • Kontakt

    Christophe Dupraz Universitetslektor, Geomikrobiologi
    Christophe Dupraz
    christophe.dupraz@geo.su.se
    (0)8 16 47 61 | Rum: R323