Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Geokemi

Kursen är en introduktion till geokemi där kemi används för att förstå och förklara geologiska processer.

Kursen kan ses som “kemi för geologer”. Kursen omfattar de fundamentala kemiska begreppen såsom termodynamik, syra-bas balansen, redoxprocesser och en introduktion till isotopgeokemi. Fokus kommer att ligga på jordytans lågtemperaturprocesser.

Kursperiod VT24

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

 

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Francis Albarede, 2009
  Geochemistry, An introduction, 2nd edition
  Cambridge University Press
  ISBN10: 0521706939
  ISBN13: 9780521706933

 • Kursrapporter

  Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

  Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet.

  Kursvärderingen består av ett antal frågor och frågor som är specifika för varje kurs. Om du, som student, vill bidra med flera kursspecifika frågor kan du skicka dem till studies@geo.su.se.

  Om du inte fått kursvärderingen för din avslutad kurs, eller om du har andra frågor kring kursvärderingar hos IGV kan du kontakta studies@geo.su.se.

  Kursvärdering = studenters omdöme om kursen
  Kursrapport = kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen

 • Kontakt