Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Geologiskt projektarbete

Du får lära dig om geologisk kartering ur ett geovetenskapligt perspektiv. Du kommer att studera hur geomorfologi och biogeografi är relaterade till den underliggande geologin.

Det geologiska projektet fokuserar på en fältstudie i Skottland, där vi genomför fallstudier på klassiska lokaler och en kartering nära Loch Ness. Du kommer att presentera din karta i en skriftlig rapport och en muntlig presentation.

Photo: Alasdair Skelton
Photo: Alasdair Skelton
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Utdelat material under kursens gång.

 • Kursrapporter

  Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

  Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet.

  Kursvärderingen består av ett antal frågor och frågor som är specifika för varje kurs. Om du, som student, vill bidra med flera kursspecifika frågor kan du skicka dem till studies@geo.su.se.

  Om du inte fått kursvärderingen för din avslutad kurs, eller om du har andra frågor kring kursvärderingar hos IGV kan du kontakta studies@geo.su.se.

  Kursvärdering = studenters omdöme om kursen
  Kursrapport = kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen

 • Kontakt