Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Magmatisk petrologi

Kursen behandlar klassifikation och kännedom om magmatiska bergarter.

Bildningsprocesser gås igenom liksom hur man identifierar dessa bergarter med hjälp av mineralinnehållet, hur man använder fasdiagram och hur smältning och kristallisation påverkar mineralsammansättningen.

 

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

microscopic view of minerals