Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tektonik

Kursen ger fördjupade kunskap om Jordens struktur och plattektonik. Tektonik i samband med divergens, konvergens och transformförkastingar behandlas. Experimentering samt skrivandet av en vetenskaplig artikel ingår i kursen.

crack on the land scape done by an earthquake

Kursperiod VT21: Kursen ges helt på distans och i den takten som passar dig. När du har godkänts formellt kommer du att få ett välkomstbrev med specifik information om viktiga datum för inlämningar (felaktig studieperiod i högerspalten).

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

 • Kursupplägg

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen. Betygsättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:

  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt
  F = Helt Otillräckligt

  Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

 • Kontakt

  Professor i Geokemi och petrologi
  Alasdair Skelton
  alasdair.skelton@geo.su.se
  076 770 76 99 | Rum: R425