Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fältstudie i geovetenskap

  • 7,5 hp

Denna fältbaserade kurs syftar till att täcka fälttekniker som används i

geovetenskap såsom kartering, profilmätning, loggning, provtagning samt

insamling och behandling av data.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.