Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fältstudie i geovetenskap

Kursen börjar med förberedande läsning och övningar som görs hemma och i din egen takt. Kursen avslutas med en sju dagars fältstudie.

Geological formations on the shore of Lake Vättern
Geological formations on the shore of Lake Vättern. Photo by Alasdair Skelton

Under fältstudien lär vi oss hur vi använder våra geovetenskapliga färdigheter för att förklara det historiska klimatet. Vi kommer att studera spektakulära neoproterozoiska bergarter och fossiler vid Vättern och Visingsö som är unika i Sverige. Vi kommer också att undersöka hur tektoniska rörelser och glaciala processer har format det spektakulära landskapet i denna, en av de mest pittoreska delarna av Sverige. Baserat på data som samlats in under fältstudien kommer vi att bygga en geologisk historia av Vättern från Neoproterozoic till modern tid.

Kursperiod ST22

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

  • Kontakt

    Alasdair SkeltonProfessor i Geokemi och petrologi
    Alasdair Skelton
    alasdair.skelton@geo.su.se
    076 770 76 99 | Rum: R425