Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Fältstudie i geovetenskap

Kursen börjar med förberedande läsning och övningar som görs hemma och i din egen takt. Kursen avslutas med en sju dagars fältstudie.

Geological formations on the shore of Lake Vättern
Geological formations on the shore of Lake Vättern. Photo by Alasdair Skelton

Under fältstudien lär vi oss hur vi använder våra geovetenskapliga färdigheter för att förklara det historiska klimatet. Vi kommer att studera spektakulära neoproterozoiska bergarter och fossiler vid Vättern och Visingsö som är unika i Sverige. Vi kommer också att undersöka hur tektoniska rörelser och glaciala processer har format det spektakulära landskapet i denna, en av de mest pittoreska delarna av Sverige. Baserat på data som samlats in under fältstudien kommer vi att bygga en geologisk historia av Vättern från Neoproterozoic till modern tid.

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

 • Kursrapporter

  Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

  Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet.

  Kursvärderingen består av ett antal frågor och frågor som är specifika för varje kurs. Om du, som student, vill bidra med flera kursspecifika frågor kan du skicka dem till studies@geo.su.se.

  Om du inte fått kursvärderingen för din avslutad kurs, eller om du har andra frågor kring kursvärderingar hos IGV kan du kontakta studies@geo.su.se.

  Kursvärdering = studenters omdöme om kursen
  Kursrapport = kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen

 • Kontakt

  Professor i Geokemi och petrologi
  Alasdair Skelton
  alasdair.skelton@geo.su.se
  076 770 76 99 | Rum: R425